Ημερίδα για την διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών στην Ήπειρο

kalamas

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  διοργανώνουν  ημερίδα διαβούλευσης της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05).

H ημερίδα πραγματοποιείται την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., στην Αίθουσα ΤΕΕ (Αραβαντινού 6-8, Ιωάννινα), με δυνατότητα συμμετοχής και διαδικτυακά και έχει σαν στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινού επί του Προσχεδίου, καθώς και την καταγραφή σχετικών απόψεων και σχολίων.

Η διαβούλευση για την 2η Αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ αποτελεί στάδιο της διαδικασίας έγκρισής τους στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το Προσχέδιο της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05), με έμφαση:

o   Στην ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα.

o   Στην ταξινόμηση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

o   Στην οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος.

o   Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων.

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Κοινοπραξία ΕNVECO AE, ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΜΒΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ, ανάδοχος της 2ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ για το ΥΔ Ηπείρου.

Τα ερωτήματα, οι απόψεις και οι θέσεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα ληφθούν υπόψιν για τη διαμόρφωση του οριστικού Σχεδίου Διαχείρισης.