Νέες ξενοδοχειακές μονάδες στην Πέρδικα

Θετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας για δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες που πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιοχή της Πέρδικας.

Πρόκειται για ένα πεντάστερο ξενοδοχείο δυναμικότητας 102 κλινών και ένα τετράστερο  δυναμικότητας 144 κλινών.

Επισημαίνεται ότι στο νέο Σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου του τουρισμού η περιοχή θεωρείται μεν αναπτυγμένη αλλά όχι κορεσμένη γεγονός που επιτρέπει την ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων.

Όπως είναι γνωστό, έχει αρχίσει η εκπόνηση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για το σύνολο του Δήμου Ηγουμενίτσας, το οποίο καθορίζει και τυποποιεί τις χρήσεις γης ανά περιοχή και αποτελεί γενικό οδηγό χωροταξικής ανάπτυξης για το Δήμο.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόθεση του Δήμου είναι ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως τουριστικής ζώνης, για την ανάπτυξη ποιοτικού εναλλακτικού τουρισμού.

Το  Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασία