Οι διακοπές ρεύματος ταλαιπωρούν τα χωριά του Δήμου Σουλίου

Συνεχείς διακοπές ρεύματος αντιμετωπίζουν τα χωριά του Δήμου Σουλίου, γεγονός που υποχρέωσε τον Δήμαρχο Αθανάσιο Ντάνη να απευθυνθεί με επιστολή του προς τη ΔΕΗ και να μεταφέρει τη δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία του για την κατάσταση αυτή.

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος το φαινόμενο των διακοπών ρεύματος επαναλαμβάνεται ακόμη και σε κατάσταση καλό καιρού, θέτοντας σε κίνδυνο όσους αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και ιδιαίτερα σε όσους χρήζουν κατ’ οίκον ιατρικής φροντίδας και θεραπείας (όπως για παράδειγμα τη χρήση συσκευών παροχής οξυγόνου) ενώ πολλές αναφορές υπάρχουν για ζημιές σε οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό.

«Έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ουδεμία επίσημη ενημέρωση. Σας εφιστούμε την προσοχή πως εφόσον το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δήμου Σουλίου και των δημοτών του.

Παρακαλούμε επίσης όπως μας γνωρίσετε τους λόγους στους οποίους οφείλεται η συχνότητα των διακοπών ηλεκτροδότησης καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο οργανισμός για την εξάλειψη των λόγων αυτών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου» αναφέρει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Σουλίου και ζητά όλα τα στοιχεία από τη ΔΕΗ.