Οι εννέα αντιδήμαρχοι & οι τρεις εντεταλμένοι του Παναγιώτη Νταή

igmdimarxeio

Στον ορισμό των αντιδημάρχων προχώρησε ο νέος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Παναγιώτης Νταής.

Η θητεία τους όπως προβλέπεται στην απόφαση είναι για έναν χρόνο.

Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι:

-Δημήτρης Δημάκος με αρμοδιότητες την Παιδεία, τη Δια Βίου Μάθηση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και  τον Αθλητισμό.

-Αναστάσιος Ζαφείρης, με αρμοδιότητες το Περιβάλλον, το Πράσινο και την Κυκλική Οικονομία.

-Σοφία Κατσάρη, με αρμοδιότητες την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, την υποστήριξη της οικογένειας, της γυναίκας και του παιδιού.

-Χρήστος  Κάτσιος, με αρμοδιότητες τα τεχνικά έργα, την πολεοδομία, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την κινητικότητα.

-Αλέξανδρος Μητσέλος, με αρμοδιότητες την Κοινωνική Πολιτική, την αλληλεγγύη και την πρόνοια.

-Βασίλης Ντάσιος, με αρμοδιότητες την Πολιτική Προστασία και τα έργα αυτεπιστασίας.

-Ηλίας Παππάς με αρμοδιότητες την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

-Αλέξανδρος Πάσχος, με αρμοδιότητες τον οικονομικό προγραμματισμό, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την δημοτική περιουσία και την διοικητική οργάνωση.

-Βασιλική Τσώτου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των νομικών προσώπων που καταργήθηκαν και την αναδιοργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν εντεταλμένοι σύμβουλοι: Η Μαρίνα Κοσιώρη για την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ ο Κωνσταντίνος Μπολώσης και ο Παναγιώτης Τακλάκογλου μοιράζονται τις Δημοτικές Κοινότητες και την επαφή με τους προέδρους και τα συμβούλια Κοινοτήτων.