Παραμένει Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πρέβεζας ο Αντώνης Μπέζας

Bezas_antonis_smile

Με απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας, Νίκου Γεωργάκου, παραμένει στην θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πρέβεζας ο Αντώνης Μπέζας.

poster

Ο Αντώνης Μπέζας είναι κάτοχος διπλώματος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα, Αντώνη Μπέζα, θα είναι:

1. Να παρέχει οδηγίες και να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

2. Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο τους.

3. Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

4. Να συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και να παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα Πολιτικά όργανα του Δήμου.

prevezatoday.gr