Περικοπή επιδοτήσεων στις καμμένες εκτάσεις βόσκησης

provata

Όπως είναι γνωστό, μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς η καμένη δασική έκταση κηρύσσεται αναδασωτέα άμεσα εντός τριμήνου από την Διεύθυνση Δασών (άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος και της δασικής νομοθεσίας).

Οι εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες σύμφωνα με το Ν. 4061/2012 αποτυπώνονται σε χάρτη και μαζί με τις αποφάσεις κήρυξης αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να εξαιρεθούν οι εκτάσεις αυτές από την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους κτηνοτρόφους που τις βόσκησαν πριν την πυρκαγιά, αφού πλέον δεν θα βόσκονται.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής εν’ όψη της αντιπυρικής περιόδου να συμβάλουν στην προστασία από τις πυρκαγιές των βοσκήσιμων δασικών εκτάσεων των οποίων έχουν την χρήση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες που προκύπτουν από αυτές. Παράλληλα, στις καμένες εκτάσεις θα υπάρχει περικοπή επιδοτήσεων και επιπλέον θα χαθεί το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της ελεύθερης βοσκής και της εκ των πραγμάτων βιολογικής εκτροφής.