Περιφερειακοί Σύμβουλοι από την Πρέβεζα θα αποφασίζουν για το Λιμένα Ηγουμενίτσας

limaniigm

Το Συμβούλιο Χρηστών του Λιμένος έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό συμβουλευτικό όργανο για κάθε Οργανισμό Λιμένος. Η σύνθεσή του, που ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια, περιλαμβάνει εκπροσώπους από διάφορους τομείς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ), οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι ναυτικοί και τουριστικοί πράκτορες, οι φορτοεκφορτωτές, οι εργαζόμενοι των λιμένων, καθώς και οργανώσεις όπως το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Η πολυδιάστατη σύνθεση του Συμβουλίου διασφαλίζει ότι οι απόψεις και οι ανάγκες ενός ευρέως φάσματος ενδιαφερομένων λαμβάνονται υπόψη.

Στο Συμβούλιο Χρηστών του Λιμένος Ηγουμενίτσας, οι πρόσφατες αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου και συνακόλουθα του Υπουργείου Ναυτιλίας, προκαλούν αν μη τι άλλο… απορίες!

Κι αυτό γιατί η Περιφέρεια Ηπείρου αγνόησε τους εκπροσώπους στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τη Θεσπρωτία και την Ηγουμενίτσα και όρισε στο Συμβούλιο τον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευάγγελο Τσοβίλη ως τακτικό μέλος και τον Χρήστο Γούση ως αναπληρωτή του και οι δύο προερχόμενοι από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας!

Ουσιαστικά με την τοποθέτηση των συμβούλων από την Πρέβεζα στο Συμβούλιο Χρηστών του Λιμένος Ηγουμενίτσας γίνεται προσπάθεια να μην υπάρχει στο Συμβούλιο φωνή από τους τοπικούς φορείς στα σχέδια του Ομίλου Grimaldi για το λιμάνι. Αυτό, ενόψει της τροποποίησης του Master Plan του λιμανιού που ήδη επεξεργάζεται η ΟΛΗΓ ΑΕ και των προθέσεων για κατασκευή ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στο λιμάνι, οι οποίες ήδη συναντούν αντιδράσεις, φαίνεται πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του ιδιώτη και όχι της τοπικής κοινωνίας… από την οποία – με τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Ηπείρου – στερείται η ισχυροποίηση της θέσης της στο Συμβούλιο.

Για την ιστορία, στο συμβούλιο θα συμμετέχουν επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος Τακλάκογλου Παναγιώτης, ως εκπρόσωπο του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Ελευθέριο.