Προκήρυξη σύμβασης ανοιχτής διαδικασίας για την Αναβάθμιση Υφιστάμενων Υποδομών και Δημιουργία Νέων στο Δήμο Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Σχεδίου Πόλης του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Υποδομών και Δημιουργία Νέων για την ενίσχυση της Βιώσιμης Κινητικότητας στο κέντρο πόλης Ηγουμενίτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 491.935,48 € πλέον ΦΠΑ 24%, με κωδικό CPV: [45211360-0] Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής και κωδικό NUTS: EL542. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη, ενώ ως ώρα λήξης ορίζεται η 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη, ενώ ως ώρα ορίζεται η 11:00 π.μ.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλεως της Ηγουμενίτσας και του οικισμού Γραικοχωρίου με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, πεζόδρομων, νησίδων πρασίνου, σημεία στάσεων, λωρίδων στάθμευσης οχημάτων αλλά και μεγάλων χώρων στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων, σημεία στάθμευσης ποδηλάτων και σταθμούς ποδηλάτων, χώρους αναψυχής.

Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις του έργου αφορούν σε:

·         Ενοποίηση του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου όπισθεν του κτιρίου «Πάνθεον» με το τμήμα του ποδηλατοδρόμου έμπροσθεν της Αστυνομικής Διεύθυνσης κατ΄ επέκταση του υφιστάμενου πεζοδρομίου το οποίο επεκτείνεται για να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτούμενες συνθήκες.

·         Σημειακές παρεμβάσεις επί της οδού Πάργης για την αποκατάσταση του εύρους των πεζοδρομίων

·         Δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό Ακίνητο επί του Ο.Τ. 51 (έναντι 1ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας)

·         Διεύρυνση του πεζοδρομίου στην απόληξη του ρέματος Ξηροποτάμου επί της οδού Αγ. Αποστόλων (πλησίον Δικαστικού Μεγάρου)

·         Αποκατάσταση πεζοδρομίου στη γωνία των οδών Αγ. Αποστόλων και Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (πλησίον ξενοδοχείου Angelika Pallas)

·         Διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 48 της 1ης Π.Ε., δημιουργία πάρκου και παιδικής χαράς, επί των οδών 49 Μαρτύρων και Πινδάρου

·         Διαμόρφωση σε χώρο δραστηριοτήτων του Δημοτικού Ακινήτου στο Ο.Τ. 14 της 2ης Π.Ε. (όπισθεν του κοινοτικού καταστήματος Γραικοχωρίου)

·         Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον κοινόχρηστο χώρο του Ο.Τ. 12 της 2ης Π.Ε. (όπισθεν του κοινοτικού καταστήματος Γραικοχωρίου)