ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Προς την ολοκλήρωσή τους προχωρούν οι εργασίες συντήρησης-επισκευής καθώς και εγκατάστασης νέων στοιχείων (περιφράξεις, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, βρύσες) στις παιδικές χαρές του Δήμου Σουλίου καθώς και κάθε απαραίτητη εργασία για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, την ασφάλεια των χρηστών και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τρεις ακόμη παιδικές χαρές, μια στην Κοινότητα Ζερβοχωρίου, μια στην Κοινότητα Πετροβίτσας καθώς και στην Κοινότητα Παραμυθιά, όπως φαίνεται και από το ακόλουθο φωτογραφικό υλικό.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού της ανεπιθύμητης βλάστησης, εγκατάσταση ή/και επισκευή μεταλλικών ή ξύλινων περιφράξεων, εγκατάσταση υδροληψίας από το δίκτυο ύδρευσης και τοποθέτηση βρύσης, εγκατάσταση παγκακίων και κάδων απορριμμάτων, τοποθέτηση υπαρχουσών και νέων πληροφοριακών πινακίδων, επαναχρωματισμός ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων εξοπλισμού παιδικών χαρών καθώς και επισκευή-συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών σύμφωνα με τις υποδείξεις του φορέα πιστοποίησης TÜV (στηρίξεις, επισκευές φθορών, απομάκρυνση-αντικατάσταση επικίνδυνων παιχνιδιών, συσφίξεις, κλπ).

Οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με την αποκατάσταση των υπολοίπων τριών (3) προς πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου.

Φωτογραφικό υλικό από το “πριν” και το “μετά” μπορείτε να βρείτε εδώ: