Συνάντηση εργασίας για το “έξυπνο” σύστημα παρακολούθησης της ύδρευσης του Δήμου Σουλίου

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Σουλίου στην Παραμυθιά, η 1η συνάντηση εργασίας των εμπλεκομένων φορέων για το έργο με τίτλο: «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου» το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιόδου 2014-2021, και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παρόντες στη συνάντηση εκ μέρους των εταίρων ήταν:

Από τη Μονάδα Β’ της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι:

κ. Κων/νος Γιάνναρης

κ. Χριστόδουλος Κώνστας

Από τη Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστημών Ζωής, οι:

Καθ. Harsha Ratnaweera

Δρ. Vegard Nilsen

Από το Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οι:

Καθ. Παναγιώτης Νάστος

Υποψ. Διδάκτωρ Άγγελος Χασιώτης

Από το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι:

Αν. Καθ. Μαλαματή Λούτα

Δρ. Θωμάς Κυριακίδης

Δρ. Κωνσταντίνος Πανυτσίδης

Τη συνάντηση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Σουλίου κος Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος Θεοφάνης Μπέλλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης γνωριμία των εταίρων, με παρουσίαση των εμπλεκόμενων φορέων και εργαστηρίων των Πανεπιστημίων από τους αντίστοιχους υπεύθυνους. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν οι όροι των απαιτούμενων από το πρόγραμμα συμφώνων συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των επερχόμενων ενεργειών, σε σχέση με τα διαδοχικά στάδια υλοποίησης του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και ο τρόπος λειτουργίας του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Παραμυθιάς, καθώς και οι ποιοτικοί έλεγχοι και οι βελτιώσεις που διενεργούνται στην παρούσα φάση. Πραγματοποιήθηκε ακόμη, μια σύντομη περιγραφή και παρουσίαση του νέου δικτύου ύδρευσης, που βρίσκεται στη φάση της κατασκευής, καθώς και του τρόπου λειτουργίας, σε τμήματα του οποίου αναμένεται να τοποθετηθούν οι τοπικοί σταθμοί παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων υδάτων στο πλαίσιο του έργου. Επιπλέον παρουσιάστηκαν τα προσχέδια των πρώτων παραδοτέων για εκτενέστερη συζήτηση.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν δύο από τα βασικά αντλιοστάσια της πόλης της Παραμυθιάς, ενώ αναλύθηκε ο τρόπος λειτουργίας και υδροδότησης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.

Μετά το τέλος της συνάντησης εργασίας, ακολούθησε μικρή ξενάγηση στην πόλη της Παραμυθιάς, ενώ η συνάντηση έκλεισε με επίσκεψη και γεύμα