Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του υφιστάμενου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) – Εισηγητής: Α/δήμαρχος Μάνος Κων/νος

2.

Ψήφιση α’ φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος – Εισηγητής: Α/δήμαρχος Μάνος Κων/νος

4. Σύναψη προγραμματικής με το Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου : «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το οικονομικό Έτος 2012 του Νομικού Προσώπου του Δήμου (ΟΚΠΑΔΗΦ) – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

6. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το οικονομικό Έτος 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΝΕ.ΚΕ.ΔΗ.Φ) του Δήμου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

7. Τροποποίηση της υπ’ 238/2011 απόφασης του ΔΣ περί έγκρισης του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών και του Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΝΕ.ΚΕ.ΔΗ.Φ) του Δήμου Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

8. Έγκριση αιτήσεων παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού στη Δ.Ε Σαγιάδας Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

9. Περισυλλογή – Ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Φιλιατών Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

10. Γνωμοδότηση για παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Κεστρίνης στον Κίτσιο Παντελή του Γεωργίου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

11. Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση έκτασης 4.000,00 τ.μ για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, στον Μπομπόρη Λάμπρο του Ευθυμίου, από το 246 κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Αγίου Αρσενίου Κυπαρίσσου, αναδασμού 1992-93, στη θέση «Ράχη Κόντια» Τ.Κ Κυπαρίσσου του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

12. Δημοπράτηση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων για χρήση ως χώρου ελευθέρου σταβλισμού στην Τοπική Κοινότητα Πλαισίου- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

13. Δημοπράτηση εκτάσεων δημοτικών βοσκοτόπων στην Τ.Κ Ραβενής- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

14. Οριστική παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης στον Λαζάρου Θωμά του Κωνσταντίνου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

15. Διαγραφή χρηματικών ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους βοσκής- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

16. Διαγραφή βεβαιωθέντων εκ παραδρομής χρεών ιχθυοκαλλιεργειών έτους 2003 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

17. Βεβαίωση προστίμων αυθαίρετης βόσκησης και έγκριση βεβαιωτικού καταλόγου επιβολής σχετικών τελών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

18. Επικύρωση της με αριθμό 9/1970 απόφασης του Κοινοτικού συμβουλίου της πρώην κοινότητας Ραγίου και εξουσιοδότηση του δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου παραχώρησης στους κληρονόμους του Μπλέτσα ή Γκέλου Ευάγγελου του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

19. Αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για παραχώρηση του κτιρίου του Τελωνείου στην Τ.Κ Σαγιάδας- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

20. Έγκριση διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 2012- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

21. Έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετά όργανα του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

22. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή μαθητών-τριων σε ειδικές περιπτώσεις από την υποχρέωση καταβολής τροφείων στη Μαθητική Εστία Φιλιατών, αναδρομικά από 01/01/2012 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

23. Αποδοχή δωρεάς από ΟΛ.ΗΓ για ποσό €3.000,00 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

24. Παραχώρηση χρήσης παλαιού γηπέδου Ραγίου για τη δημιουργία πίστας Motor cross στη Λέσχη Αθλητικής Μοτοσυκλέτας Θεσπρωτίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

25. Γνωμοδότηση σχετικά με τη μίσθωση έκτασης 12 στρεμμάτων για κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού, στον Καλιαμούρη Κωνσταντίνο του Θωμά, το οποίο αποτελεί τμήμα του 106 κοινόχρηστου τεμαχίου διανομής 1965 αγροκτήματος Κεστρίνης – Σκουπίτσα τ.κ. Κεστρίνης του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.

Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του υφιστάμενου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) – Εισηγητής: Α/δήμαρχος Μάνος Κων/νος

2.

 

Ψήφιση α’ φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς

 

3.

Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος – Εισηγητής: Α/δήμαρχος Μάνος Κων/νος

 

4.

Σύναψη προγραμματικής με το Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου : «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

5.

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το οικονομικό Έτος 2012 του Νομικού Προσώπου του Δήμου (ΟΚΠΑΔΗΦ) – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

6.

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το οικονομικό Έτος 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΝΕ.ΚΕ.ΔΗ.Φ) του Δήμου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

7.

Τροποποίηση της υπ’ 238/2011 απόφασης του ΔΣ περί έγκρισης του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών και του Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΝΕ.ΚΕ.ΔΗ.Φ) του Δήμου Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

8.

Έγκριση αιτήσεων παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού στη Δ.Ε Σαγιάδας Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

9.

Περισυλλογή – Ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Φιλιατών Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

 

10.

Γνωμοδότηση για παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Κεστρίνης στον Κίτσιο Παντελή του Γεωργίου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

11.

Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση έκτασης 4.000,00 τ.μ για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, στον Μπομπόρη Λάμπρο του Ευθυμίου, από το 246 κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Αγίου Αρσενίου Κυπαρίσσου, αναδασμού 1992-93, στη θέση «Ράχη Κόντια» Τ.Κ Κυπαρίσσου  του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

12.

Δημοπράτηση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων για χρήση ως χώρου ελευθέρου σταβλισμού στην Τοπική Κοινότητα Πλαισίου- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

13.

Δημοπράτηση εκτάσεων δημοτικών βοσκοτόπων στην Τ.Κ Ραβενής- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

14.

Οριστική παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης στον Λαζάρου Θωμά του Κωνσταντίνου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

15.

Διαγραφή χρηματικών ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους βοσκής- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

16.

Διαγραφή βεβαιωθέντων εκ παραδρομής χρεών ιχθυοκαλλιεργειών έτους 2003 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

17.

Βεβαίωση προστίμων αυθαίρετης βόσκησης και έγκριση βεβαιωτικού καταλόγου επιβολής σχετικών τελών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

18.

Επικύρωση της με αριθμό 9/1970 απόφασης του Κοινοτικού συμβουλίου της πρώην κοινότητας Ραγίου και εξουσιοδότηση του δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου παραχώρησης στους κληρονόμους του Μπλέτσα ή Γκέλου Ευάγγελου του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

19.

Αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών  για παραχώρηση του κτιρίου του Τελωνείου στην Τ.Κ Σαγιάδας- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

20.

Έγκριση διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 2012– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

 

21.

Έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετά όργανα του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

 

22.

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή μαθητών-τριων σε ειδικές περιπτώσεις από την υποχρέωση καταβολής τροφείων στη Μαθητική Εστία Φιλιατών, αναδρομικά από 01/01/2012 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

23.

Αποδοχή δωρεάς από ΟΛ.ΗΓ για ποσό €3.000,00 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

 

24.

Παραχώρηση χρήσης παλαιού γηπέδου Ραγίου για τη δημιουργία πίστας Motor cross στη Λέσχη Αθλητικής Μοτοσυκλέτας Θεσπρωτίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

 

25.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη μίσθωση έκτασης 12 στρεμμάτων για κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού, στον Καλιαμούρη Κωνσταντίνο του Θωμά, το οποίο αποτελεί τμήμα του 106 κοινόχρηστου τεμαχίου διανομής 1965 αγροκτήματος Κεστρίνης – Σκουπίτσα τ.κ. Κεστρίνης του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος