Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα Εξετάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για τους μαθητές του Εξωτερικού

Στις 8 με 12 Σεπτεμβρίου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις σε Εξεταστικά Κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 8 έως και 12 Σεπτεμβρίου σε εξεταστικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Η εξέταση θα ξεκινά στις 15:30 και θα διαρκεί τρεις ώρες. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 -9-2014: Νεοελληνική Γλώσσα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ 9-9-2014: Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής) – Μαθηματικά (Θετικής)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10-9-2014: Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής) – Βιολογία (Θετικής)

ΠΕΜΠΤΗ 11-9-2014: Ιστορία (Θεωρητικής) – Φυσική (Θετικής)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-9-2014: Λατινικά (Θεωρητικής) – Χημεία (Θετικής)

Το αναλυτικό πρόγραμμα για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων καθώς και ο χρόνος Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για επιλογή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα οριστεί με νεότερη Υπουργική Απόφαση.

Υποψήφιοι με αναπηρία

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται, εφόσον έχουν αποστείλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, τις ίδιες ώρες και στα ίδια μαθήματα από επιτροπή που θα λειτουργήσει στο Βαθμολογικό Κέντρο. Για την παραλαβή του Δελτίου Εξεταζομένου και για τον τόπο εξέτασης, λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση πριν την έναρξη των εξετάσεων από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του υπουργείου.