Διαμαρτυρία του Δήμου Φιλιατών σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την αδειοδότηση «ασφαλτικών» στην Κοινότητα Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών

Δεν πρόλαβαν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί για τη λύση ενός χρόνιου προβλήματος που αντιμετώπιζαν οι ιχθυοκαλλιεργητές  στην περιοχή «Λωρίδα» Κοινότητας Σαγιάδας του δήμου Φιλιατών, με πάγιο αίτημα τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, όπου, ύστερα από μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες των ιχθυοκαλλιεργητών, με τη συμπαράσταση της αυτοδιοίκησης και των φορέων του νομού, η πολιτεία με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Δ32/11-05-2022 προχώρησε στην παραπάνω χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.

Και ενώ όλοι νομίσαμε ότι το θέμα λύθηκε οριστικά, ξαφνικά, άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου προβαίνει στην έγκριση εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου, δηλαδή το  ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος  αυτοαναιρείται.

Η παραπάνω έγκριση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σ’ έναν κλάδο που αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» του Νομού Θεσπρωτίας, έναν κλάδο που η φήμη των προϊόντων του έχει φθάσει σ’ ολόκληρο τον κόσμο, έναν κλάδο που εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του, έναν κλάδο που απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους, έναν κλάδο με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης.

Η πολιτεία πρέπει άμεσα να προβεί στην ανάκληση της παραπάνω έγκρισης των «ασφαλτικών» προκειμένου να διαφυλάξει τον αναπτυσσόμενο κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

Ο Δήμος Φιλιατών στηρίζει διαχρονικά τον δίκαιο αγώνα του κλάδου και θα συνεχίσει να συμπαρίσταται σε κάθε μορφής αγώνα μέχρις ότου η πολιτεία ανακαλέσει την άδικη και παράνομη απόφασή της.  

Ο Δήμαρχος Φιλιατών,

Σπυρίδων Παππάς