Ηγουμενίτσα: Γεγονός η πώληση του Λιμανιού

limaniigm

Στις 2 Οκτωβρίου οι προσφορές

Τι προβλέπει για τη χερσαία ζώνη

Δημοσιοποιήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η περίληψη της προκήρυξης για την ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ηγουμενίτσας, με την μέθοδο της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου – τουλάχιστον 67% – των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.
Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ο διεθνής διαγωνισμός θα γίνει σε δύο στάδια: Αρχικά καλούνται οι επενδυτές να υποβάλλουν μη δεσμευτικές προσφορές, ενώ ακολουθεί το στάδιο της προεπιλογής και της υποβολής προσφορών από τους επιλεγμένους υποψήφιους επενδυτές.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πέρα από την αποκλειστική διαχείριση του Λιμένα Ηγουμενίτσας, ο επενδυτής θα αναλάβει επίσης την διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων Πλαταριάς και Σαγιάδας και του Τουριστικού Καταφυγίου Συβότων, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2062, οπότε και λήγει η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΗΓ Α.Ε.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ως ζώνη παραχώρησης ορίζεται η ζώνη που προβλέπεται στην από το 2001 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με την οποία προσδιορίστηκε η Ζώνη του Λιμένα Ηγουμενίτσας, η οποία συμπίπτει με τις από την περίοδο 1965 – 1968 αποφάσεις Νομάρχη Θεσπρωτίας για τον καθορισμό των Ζωνών Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς και Σαγιάδας και την από το 1991 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη των Συβότων και η οποία αναμένεται να αναρτηθεί με χάρτες στην αναλυτική προκήρυξη του ΤΑΙΠΕΔ.
Πάντως η απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας του 1965-1968 συμπεριλαμβάνει όλα τα παράλια της Ηγουμενίτσας (Δρέπανο – Μακρυγιάλι) και αναμένονται με αγωνία οι χάρτες της αναλυτικής προκήρυξης για να γίνει σαφές τι… πωλείται στον ιδιώτη.
Την ίδια στιγμή πάντως που η πώληση του λιμανιού έβγαινε στον αέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΤΑΙΠΕΔ υπαναχωρούσε από την προγραμματική σύμβαση που επιχειρούσαν να υπογράψουν το τελευταίο διάστημα Δήμος Ηγουμενίτσας και Οργανισμός Λιμένος “καθώς άλλαξε ο νομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και έχει… διαφορετική προσέγγιση”.