ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

 Την Δευτέρα  03-10-2011,   και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 22-09-2011 συνεδριάσεως.
 2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-09-2011 δημοπρασίας  με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικές εργασίες αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας», προϋπολογισμού € 22.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού τεμένους Καλούτσιανης (Α’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2012.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Μακρίνου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-12-2011.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης Επαρχιακής Οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τμήμα διέλευσης του οικισμού», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 30-12-2011.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-12-2011.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», αναδόχου Αντώνη Καφτάνη, μέχρι την 20-05-2012.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή αίθουσας Βαρέων Αθλημάτων Ιωαννίνων (Β’ Εργολαβία)», αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, μέχρι την 31-12-2011.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση Εργασιών Πιστών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος-Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 31-10-2011.
 10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών γέφυρας Μπουραζανίου», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη.
 11. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων των πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο  2011-2012.
 12. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Ελεούσας Ιωαννίνων, του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Καλπακίου Ιωαννίνων, του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μετσόβου Ιωαννίνων και του ΚΕΘΕΑ.
 13. Έγκριση δαπάνης τηλεπικοινωνιακών τελών της πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για το χρονικό διάστημα από 23/10/2010 έως 30/6/2011.
 14. Έγκριση για την παράθεση δείπνου εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, προς τιμή των επίσημων προσκεκλημένων και των συμμετεχόντων στον εορτασμό των 100 ετών λειτουργίας της Σχολής Βελλάς με τίτλο «Εκατονταετηρίς Σχολής Βελλάς», που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 ως 9 Οκτωβρίου 2011 στην Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση του αριθμ. Ι/05-09-2011 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) του πρόχειρου διαγωνισμού για ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-2013/Cyclo».
 16. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, με τίτλο «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, σήμανση, διαγραμμίσεις – τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-08-2011 δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιάς πρανούς τμήματος της οδού Άσσου – Πολυστάφυλλου της 8ης επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση μετακίνησης του κτηνιάτρου Μάριου Τρουμπούκη, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό σεμινάριο σε Κρεοσκόπους Κτηνιάτρους, που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 21-10-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με ιδιωτικά μηχανήματα, στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου Ηγουμενίτσας, βάσει της αριθμ. 52832/1565/01-08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 25/695/09-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 20. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με ιδιωτικά μηχανήματα, στο συνοικισμό Λάκκας του Δήμου Ηγουμενίτσας, βάσει της αριθμ. 56492/1806/16-08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 25/695/09-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 21. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με ιδιωτικά μηχανήματα, στην Τ.Κ. Λάκκας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει της αριθμ. 59581/1891/29-08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 25/695/09-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 22. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 23. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, πολιτιστικής εκδήλωσης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 2.300 λίτρων συμπυκνωμένου δολώματος με δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο) στα πλαίσια του Προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 25. Ματαίωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ, ο οποίος κατέστη άγονος, βάσει των αριθμ. 1/20-09-2011 και 2/21/09-2011 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειάς του και έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-09-2011 επαναληπτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Προστασία πρανών και καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Μπούση», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 27. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-09-2011 επαναληπτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 28. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (Β΄φάση)», αναδόχου εταιρείας «Ηρακλής Τσόγκας και Σία Ε.Ε.».
 29. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ασφαλτόστρωσης δρόμου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα Ε.Δ.Ε.
 30. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση Υποδομών Υγειονομικού Σταθμού Λεπιανών», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Κ/Ξ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ.
 31. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά – Βελεντζικό», αναδόχου Ευάγγελου Τσουμάνη, ΕΔΕ.
 32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας Λεπιανών», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
 33. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, με τίτλο «Τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στην ε.ο. υπ’ αρ. 21 στο Ηλιοβούνιο», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 34. Έγκριση Β’ τροποποίησης της κατανομής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Συντήρηση Διοικητηρίων και Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου.
 35. Έγκριση δαπάνης για τηλεοπτική διαφήμιση της Περιφέρειας Ηπείρου.
 36. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 24/639/01-06-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση δαπανών για τη διενέργεια από το Τμήμα Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών οριοθέτησης / σήμανσης κορυφών των νέων τεμαχίων και η υπόδειξη – επί του εδάφους – των ορίων (στους ιδιοκτήτες) για τη διενέργεια του «Αναδασμού Πολιτσές Χρυσοβίτσας».
 37. Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με μισθωμένες γραμμές Αστικού – Υπεραστικού ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ.
 38. Έγκριση δαπάνης σε βάρος του κονδυλίου με τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις στύλων ΔΕΗ σε ΟΤΑ του Νομού» του Προγράμματος Κ.Α.Π. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για τη μετατόπιση μιας κολώνας ΔΕΗ, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

 

Περιφερειάρχης Ηπείρου