Πρόσκληση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων στα πλαίσια Ναυτικής Έκθεσης στην Pula της Κροατίας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΟ Δήμος Ηγουμενίτσας στα πλαίσια της συμμετοχής στο έργο Cluster Club προσκαλεί επιχειρήσεις από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, οι οποίες είτε  επιθυμούν είτε έχουν ήδη προγραμματίσει να επισκεφτούν τη 3η Διεθνή Ναυτική Έκθεση, η οποία διοργανώνεται στην Πούλα της Κροατίας το διάστημα 17-20 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια παράλληλη ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων την 18η Οκτωβρίου.

Η Διεθνής Ναυτική Έκθεση της Pulla είναι μια εκδήλωση η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο μεγάλων πολυεθνικών όσο και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην έκθεση συμμετέχουν επιχειρήσεις από όλες σχεδόν τις χώρες της Αδριατικής καθώς και της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου.

Στα πλαίσια της παραπάνω έκθεσης, το δίκτυο των εταίρων του έργου Cluster Club διοργανώνει μια ημερίδα κλειστών επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β, Business-2-Business), η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει οργανισμούς και επιχειρήσεις από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε επιχειρηματικά είτε ερευνητικά στο ναυτιλιακό χώρο.

Η ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων αποτελεί για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν ένα εργαλείο για τη δικτύωση και επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές, την αναζήτηση νέων συνεργατών από ανεπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές, καθώς και τον εντοπισμό νέων προϊόντων, προμηθευτών πρώτων υλών κ.α. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση και την ημερίδα μπορεί να δει κανείς στο παρακάτω link: http://www.b2match.eu/pula-boat-fair-b2b/

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση συμμετοχής της επιχείρησής τους (παρακάτω διατίθεται ειδική φόρμα), στην οποία δηλώνονται γενικά χαρακτηριστικά της επιχείρηση. Η αίτηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό των συναντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι δυνατή μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, ενώ όσοι συμμετάσχουν θα λάβουν πρόσκληση για την ελεύθερη είσοδό τους και στην έκθεση. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Πούλα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Ενώ, σε περίπτωση κωλύματος των επιχειρήσεων να παρευρεθούν, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν εκπροσώπησής τους στις συναντήσεις από στελέχη του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην ημερίδα καθώς και για την υποβολή της σχετικής φόρμας επικοινωνήστε με τα παρακάτω στελέχη του Δήμου:

Ιφιγένεια Κώτσια (τηλ.: 26653 61212, Fax: 26653 61119, igoumen2@otenet.gr)
Δρ. Ιωάννης Βέρμπης (τηλ.: 26653 63116, Fax: 26650 26067)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τη σχετική φόρμα για την περιγραφή του εταιρικού του προφίλ, από το παρακάτω link:

Application Form (αγγλική έκδοση)

Το έργο “Cluster Club” υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Adriatic CBC 2007-2013 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 15%).