Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

«Πρόσκληση σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να συμμετάσχετε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 23 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ.5 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του 4257/2014 και την αρ. πρωτ. 46197/18-6-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  και την υπ’ αριθμ. 25933/15-7-2013 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) έκτακτα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο   Έκδοση Ψηφίσματος με αφορμή την απόφαση αναστολής λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ στην ΤΚ Μαργαριτίου. -Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος.                 
  • Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Θα πρέπει να εκφράσουμε την διαφωνία μας εγκαίρως έτσι ώστε να υπάρξει ανάκληση της ανωτέρω απόφασης.

ΘΕΜΑ 2οΈγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζοδρομίων-Ποδηλατοδρόμων και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής:  κ. Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.                 
  • Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Πρόκειται για έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ το οποίο έχει χρόνο περαίωσης 31/10/2023.

ΘΕΜΑ 3οΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής:  κ. Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.                 
  • Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Πρόκειται για εκτελεσμένες εργασίες για τις οποίες ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί.

ΘΕΜΑ 4οΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς κωπηλατικό Όμιλο Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής:  κ. Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.                 
  • Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Πρόκειται για εκτελεσμένες εργασίες για τις οποίες ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί.