Ήπειρος 2021-27.. Που θα διατεθούν τα 426 εκατομμύρια του νέου ΕΣΠΑ

Δομημένο σε επτά στόχους- προτεραιότητες είναι το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ηπείρου που φέρνει πόρους 426 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-27. Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει την Τρίτη στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η ενεργοποίησή του ωστόσο αναμένεται τους επόμενους μήνες.

426 εκατομμύρια για τα επόμενα έξι χρόνια με πολύ περιορισμένους πόρους πλέον για τις υποδομές και με αρκετά χρήματα σε προτεραιότητες όπως η αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας, η αειφορία και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγή, η βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα, η κοινωνική συνοχή και η βιώσιμη και ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη.

Από την Διαχειριστική Αρχή έχει γίνει ήδη η κατανομή των κονδυλίων ανά άξονα με την μερίδα του λέοντος, τα 25% δηλαδή του νέου προγράμματος -108 εκατομμύρια- να κατευθύνεται στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού.

Δομημένο σε επτά στόχους- προτεραιότητες είναι το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ηπείρου που φέρνει πόρους 426 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-27. Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει την Τρίτη στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η ενεργοποίησή του ωστόσο αναμένεται τους επόμενους μήνες.

426 εκατομμύρια για τα επόμενα έξι χρόνια με πολύ περιορισμένους πόρους πλέον για τις υποδομές και με αρκετά χρήματα σε προτεραιότητες όπως η αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας, η αειφορία και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγή, η βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα, η κοινωνική συνοχή και η βιώσιμη και ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη.

Από την Διαχειριστική Αρχή έχει γίνει ήδη η κατανομή των κονδυλίων ανά άξονα με την μερίδα του λέοντος, τα 25% δηλαδή του νέου προγράμματος -108 εκατομμύρια- να κατευθύνεται στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού.EpirusPost • Ειδήσεις, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία • espa epirus 2021 27

Λίγα χρήματα για οδικές υποδομές

Από το σύνολο του προγράμματος μόλις 37 εκατομμύρια προβλέπονται να οδηγηθούν στην ενίσχυση της κινητικότητας. Από αυτά 15 εκατομμύρια αφορούν σε οδικές μεταφορές των διαδρόμων του εκτεταμένου δικτύου και 22 εκατομμύρια στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου και σε δράσεις οδικής ασφάλειας.

Έτσι είναι απορίας άξιον πως θα καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση σημαντικών έργων που ήδη έχουν εξαγγελθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου με κορυφαίο την σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό.

Οι υπόλοιποι πόροι

Τη νέα προγραμματική περίοδο θα χρηματοδοτηθούν ακόμη:

Με 54 εκατομμύρια η ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον δημιουργία ερευνητικών υποδομών και πανεπιστημιακών εργαστηρίων, την υποστήριξη του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, την αναβάθμιση υπηρεσιών δημόσιων φορέων και  την ανάπτυξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Με 73 εκατομμύρια η προώθηση της αειφορίας και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που περιλαμβάνει δράσεις αναβάθμισης και εξοικονόμισης ενέργειας δημόσιων υποδομών, δράστης υποστήριξης της σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων, έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των καταστροφών και δράσεις ενίσχυσης υδρευτικών αναγκών και μείωσης απωλειών ύδατος.

Με 12 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί η προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας που περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την βελτίωση της αστικής κινητικότητας.

Με 37 εκατομμύρια η ενίσχυση της κινητικότητας που αφορά έργα οδικών υποδομών.

Με 55 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής που περιλαμβάνει υποδομές προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παραμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, υποδομές υγείας, αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος για τουριστική ανάπτυξη, δράσεις για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού και προβολή των τουριστικών πόρων της Ηπείρου.

Με 108 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού που περιλαμβάνει πολιτικές απασχόλησης, προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, υποστήριξη ΑμεΑ, βελτίωση ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, ένταξη των μεταναστών, κέντρα κοινότητας, και άλλα.

-Με 76 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί η στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα έχει αναφορά σε δύο ΟΧΕ για τη νέα προγραμματική περίοδο. Η μία αφορά στην βιώσιμη Αστική Κινητικότητα που θα χρηματοδοτηθεί με 34 εκατομμύρια και η δεύτερη σε άλλες χωρικές στρατηγικές με 41 εκατομμύρια.

πηγή: epiruspost.gr