Αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης στην Ήπειρο

agrotes

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η  υπ’ αρ. 534/13-3-2023 (ΑΔΑ: 6Σ7Ζ4653ΠΓ-669) Πρόσκληση της Δράσης 4.1.5 : «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2022.

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, οι επιλέξιμες δαπάνες και το ύψος της Οικονομικής στήριξης αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση.

Η Πρόσκληση και η Υπουργική Απόφαση της Δράσης 4.1.5 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr) στις  «Ανακοινώσεις» και στην «Ενημέρωση αγροτών» και στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΤ (www.agrotikianaptixi.gr/Μέτρο4).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης, ηλεκτρονικά, στον ιστότοποhttp://www.ependyseis.gr από 15/03/2023 έως 16/05/2023και ώρα 13:0