Αντικειμενικές αξίες ακινήτων και στο… Σούλι

Στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων εντάσσονται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου πάνω 2.000 περιοχές της χώρας.

Τα περισσότερα εξ αυτών ακίνητα είναι εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών, αλλά ορισμένα είναι αξιοποιήσιμα ως τουριστικά, αφού είναι παραλιακά, και άρα υψηλής αξίας.

Ωστόσο, σήμερα υποφορολογούνται, καθώς οι φόροι μεταβίβασης υπολογίζονται με συγκριτικά στοιχεία και δεν υπάρχουν αντικειμενικές τιμές, γεγονός που δημιουργεί και προστριβές με τις κτηματικές υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου οι συγκεκριμένες περιοχές θα ενταχθούν στο αντικειμενικό σύστημα και οι τιμές εφορίας των συγκεκριμένων ακινήτων θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Πρόκειται για 2.167 περιοχές οι οποίες είναι διάσπαρτες σχεδόν σε όλη τη χώρα και με την ένταξή τους το αντικειμενικό σύστημα θα καλύπτει πλέον το 100% της επικράτειας.

Οι περιοχές της Ηπείρου που θα ενταχθούν μέχρι τον Δεκέμβριο στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων είναι οι ακόλουθες:

Αρτα: Τζουμέρκα, Γ. Καραϊσκάκης, Κομμένο, Κομπότι κ.ά.

Θεσπρωτία: όλα τα ορεινά χωριά του Σουλίου.

Πρέβεζα: Λούτσα, Βράχος, Κανάλι, Λούρος, Καναλάκι, Μαργαρίτι, Γαρδίκι κ.ά.

Σ.σ. (είναι άγνωστο γιατί οι… διαρροές του Υπουργείου Οικονομικών εντάσσουν το Μαργαρίτι και το Γραδίκι στην… Πρέβεζα!)