Αντ. Μπέζας: Πρόταση  για την προστασία και  διαχείριση των παραλιών «Δρέπανο» και «Μακρυγιάλι» 

Κατά τη συζήτηση για τις παραλίες «Δρέπανο» και «Μακρυγιάλι» που πραγματοποιήθηκε στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα της δημοτικής παράταξης «Μαζί για την  Ηγουμενίτσα», ο επικεφαλής της παράταξης  Αντώνης Μπέζας μεταξύ άλλων τόνισε:

«Για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των παραλιών Δρέπανο και  Μακρυγιάλι  χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση που να στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές:

-Σεβασμός στην οικολογική αξία της ακτής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων που διαβιούν σ’ αυτή.

-Οποιαδήποτε παρέμβαση ή έργο  που θα  πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από εξειδικευμένες μελέτες ώστε να υπάρχει επιστημονικός σχεδιασμός που να λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα των φαινομένων».

Αν επιχειρήσουμε να κατατάξουμε αυτές τις μελέτες σε κατηγορίες, τότε θα μπορούσαμε να τις ομαδοποιήσουμε στις ακόλουθες δύο:

-Τεχνικές μελέτες και αντίστοιχες περιβαλλοντικές που θα προσδιορίσουν τους μηχανισμούς δημιουργίας των διαβρωτικών φαινομένων και  θα διαστασιολογήσουν  τα αναγκαία τεχνικά έργα και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των μηχανισμών, την αποκατάσταση των βλαβών και τη μακροπρόθεσμη προστασία των ακτών. Οι παρεμβάσεις αυτές, (κυματοθραύστες χαμηλής στέψης, εγκάρσιοι πρόβολοι, τεχνητή αναπλήρωση, λιθορριπές κλπ) θα  προκύψουν από την ανάλυση ακτομηχανικών μοντέλων και θα εναρμονίζονται με το χαρακτήρα της μεσογειακής παραλίας  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

-Μελέτη που θα καθορίσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ορθολογικής διαχείρισης και χρήσης της παράκτιας ζώνης, όχι μόνο του Δρεπάνου- Μακρυγιαλίου αλλά συνολικά του κόλπου της Ηγουμενίτσας συμπεριλαμβανομένης και της νησίδας Αγιονήσι. Η μελέτη αυτή θα αποσαφηνίσει, σε κάθε επιμέρους περιοχή των ακτών τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή το είδος  και τις θέσεις που θα αναπτυχθούν ήπιες τουριστικές δραστηριότητες. Θέλουμε τουριστική ανάπτυξη αλλά αυτή  να μη συσσωρεύει κόστος στο παρόν και το μέλλον. Θα καθορίσει επίσης τις υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και σύγχρονες τεχνικές καθαρισμού που θα συνδυάζουν ήπια μηχανικά μέσα με χειροκίνητες μεθόδους.

Και βέβαια, στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη όλες οι συναφείς μελέτες που ήδη υπάρχουν, όπως η  πρόσφατη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΟΛΗΓ ή η μελέτη εκτίμησης κινδύνου της δελταικής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αν έχετε χρήματα για τις μελέτες αυτές, προχωρήστε  άμεσα και αναθέστε τις,   με  γρήγορες διαδικασίες,  σύμφωνα με το νόμο περί δημοσίων συμβάσεων. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, να τα διεκδικήσετε. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχε τις σωστές προτεραιότητες στις διεκδικήσεις της. Εσείς πρέπει να έχετε.

Δεν μπορεί να  έχουμε δώσει το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας για παραχώρηση, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας  στηρίξαμε την παραχώρηση,  και να μη μας έχουν δοθεί χρήματα  για την προστασία και τη διαχείριση του οικοσυστήματος του Δρεπάνου – Μακρυγιαλίου,  την αστική ανάπλαση της Ηγουμενίτσας με νέους  χώρους στάθμευσης και πρασίνου και την προστασία από τη θαλάσσια και ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της λειτουργίας του λιμανιού. Αναφέρομαι σε έργα μικρότερης εμβέλειας και όχι σε μεγάλα όπως ο περιφερειακός. Μιλάω για τα  αυτονόητα.

Δώσαμε το Λιμάνι, που έχει οπωσδήποτε θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις για την περιοχή, και τι πήραμε; Τη χερσαία ζώνη που  ούτως ή άλλως την είχαμε στο παρελθόν και που ο παραχωρησιούχος δεν τη χρειαζόταν ή τα ανταποδοτικά τέλη που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης, όταν η συντήρησή της έχει υπερδιπλάσιο  κόστος»;