Αποφάσεις συνεδρίασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

Σε θετικές γνωμοδοτήσεις για τη δημιουργία Υδατοδρομίου στη Λίμνη Παμβώτιδας και για την ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην πόλη των Ιωαννίνων και σε αρνητική για κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού  στη Δ.Ε. Βλαχερνών, προχώρησε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τις ΜΠΕ των έργων:

  • «Υδρομάστευση πηγής «ΚΡΑΝΙΕΣ», στη θέση «ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ» της Τ.Κ. Θεοδώριανων του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση)
  • «Δημιουργία υδατοδρομίου Ιωαννίνων στη λίμνη Παμβώτιδα (υφιστάμενες χερσαίες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών και των αποσκευών τους, πλωτές εγκαταστάσεις για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων και υδάτινη επιφάνεια για την ασφαλή προσλίμνωση, απολίμνωση και υδατοδρόμηση των υδροπλάνων), εντός της λίμνης Παμβώτιδας, έμπροσθεν τοι οικισμού Περάματος, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση)
  • «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα, 5 αστέρων, δυναμικότητας 300 κλινών στην εκτός σχεδίου περιοχή «Βοτανικός» (θέση: ΜΠΟΓΙΑΝΝΗ), Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση)
  • Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Οικ. 37690/27-07-2016 (ΑΔΑ:Ω8Ρ24653Π8-18Λ) ΑΕΠΟ, υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και λοιπών υποστηρικτικών υποδομών, ως προς i) την επέκταση χερσαίας έκτασης και κτιριακών εγκαταστάσεων του ιχθυογεννητικού σταθμού και των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ii)την αύξηση της παραγόμενης βιομάζας του ιχθυογεννητικού σταθμού, iii) την αλλαγή χρήσης μέρους υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, εκσυγχρονισμό και αναδιάταξη τους εντός της χερσαίας έκτασης και iv) την κατασκευή συνοδών υποδομών εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Λωρίδα Σαγιάδας- Ακρωτήρι Παγανιά», Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση)
  • «Επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 15 στρ., δυναμικότητας 400 τόνων/έτος, στη θέση Ακρωτήριο Νενούδα, Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, σε 20 στρ., χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και αναδιατύπωση των συνοδών χερσαίων υποδομών υποστήριξης της μονάδας» (ομόφωνη γνωμοδότηση)
  • «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 37.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ρόγγια- Καϊζες» της Τ.Κ. Κεραμάτων, του Δ. Αρταίων , Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνη γνωμοδότηση)
  • «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας , δυναμικότητάς 7.200 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στον αναδασμό Τ.Κ. Κουτσελιού, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου (ομόφωνη γνωμοδότηση)

Αρνητική γνωμοδότηση για Φ/Β στη θέση «Σκαμνιά» Δ.Ε. Βλαχερνών

 Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε αρνητικά επί του φακέλου της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Φ/Β Σταθμός, ισχύος 49,99 MW και υποσταθμός ανύψωσης τάσης (Υ/Σ/) 150/33 kV, στη θέση «Σκαμνιά», Δ.Ε. Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου».

 Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γοργόλης, ανέφερε πως η Επιτροπή και στο συγκεκριμένο έργο θα ακολουθήσει την ίδια τακτική και με τα αντίστοιχα μεγάλης δυναμικότητας έργα για τα οποία πρόσφατα γνωμοδότησε αρνητικά. Επανέλαβε τον έντονο προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων επενδύσεων, καθώς και για τη δέσμευση μεγάλων εκτάσεων περιορίζοντας τις χρήσεις γης. Πρόσθετος λόγος, όπως τονίστηκε, είναι η ανεπάρκεια του συστήματος μεταφοράς ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την κατασκευή δικτύου μέσης τάσης εκ μέρους των επενδυτών μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων.