Βασίλης Γιόγιακας: de minimis για τις καλλιέργειες μανταρινιών στη Θεσπρωτία που είχαν μείνει εκτός «κορωνοενίσχυσης»

giogiakas_edrana

Εγκρίθηκε η ενίσχυση de minims για τους παραγωγούς μανταρινιών της Θεσπρωτίας οι οποίοι δεν είχαν λάβει την «κορωνοενίσχυση» του 2022 λόγω απώλειας εισοδήματος από την καλλιεργητική περίοδο του 2020. Πρόκειται για καλλιέργειες που είχαν δηλωθεί στη δήλωση του ΟΣΔΕ το 2020 ως «μανταρίνι» και αριθμούν περίπου 2.650 στρέμματα.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στα 70 ευρώ ανά στρέμμα και αφορά μανταρινοπαραγωγούς της Θεσπρωτίας  που διαθέτουν παραγωγικά δέντρα άνω των τεσσάρων ετών κα διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα δηλωμένο ως «μανταρίνι». Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει φέτος ή τα δύο προηγούμενα χρόνια ενισχύσεις de minimis ύψους πάνω από 20.000 ευρώ.

«Με την πληρωμή της ενίσχυσης, που αναμένεται τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, καλύπτονται και οι μανταρινοπαραγωγοί μας που, για τεχνικούς λόγους, είχαν εξαιρεθεί από την περυσινή πληρωμή. Ήταν κάτι που το είχαμε πει αμέσως μόλις διαπιστώθηκε, και το κάναμε, ειδικά για τους καλλιεργητές της Θεσπρωτίας. Ευχαριστούμε τον κ. Γεωργαντά και τον κ. Σκυλακάκη που κατανόησαν και ανταποκρίθηκαν στο εύλογο αίτημά μας», δήλωσε ο Βασίλης Γιόγιακας.