Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους πολίτες ότι για το χρονικό διάστημα: από 15Μαΐου 2023 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 η αποκομιδή ογκωδών αστικών αποβλήτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες μικρές οικιακές συσκευές, στρώματα, φελιζόλ, ξύλινα κιβώτια κλπ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ανά περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Ειδικά τα χρονικά διαστήματα πλησίον Αγ. Πνεύματος (30/4-2/5) και πλησίον 15 Αύγουστου (7 – 11/8) θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα κεντρικά σημεία του Δήμου.

Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας αποκομιδής, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι πολίτες:

 • να εναποθέτουν τα ογκώδη απόβλητα μόνο τις δύο (2) προηγούμενες ημέρες  του προγράμματος της αποκομιδής τους,
 • να τοποθετούν τα ογκώδη στους χώρους που υποδεικνύονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων και σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, να εναποθέτουν τα ογκώδη έξω από τους κάδους και δίπλα από αυτούς, φροντίζοντας να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους,
 • να ενημερώνουν άμεσα για έκτακτες περιπτώσεις και πριν εναποθέσουν τα ογκώδη ή για ογκώδη στο κέντρο της πόλης, είτε το αρμόδιο τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626,είτε τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών προερχόμενων από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ΔΕΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σύμφωνα και με τα άρθρα 6.5.Β, 8.5 και 9.3 του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας. Την αποκομιδή τους, μεταφορά και διάθεση υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες και οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα αυτά.

Τέλος, απρόβλεπτα γεγονότα ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τήρηση του προγράμματος αποκομιδής, θα αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό από την Υπηρεσία κατόπιν σχετικών ενημερώσεων και ανακοινώσεων.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών 

Περιοχή Ηγουμενίτσας (κέντρο πόλεως):

Μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626

Περιοχές Νέα Σελεύκεια – Νέες Εργατικές – Ευθεία Δρεπάνου: 

 • Δευτέρα 15 Μαΐου 2023
 • Τρίτη 06 Ιουνίου 2023
 • Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023
 • Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023
 • Παρασκευή 04 Αυγούστου 2023
 • Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023
 • Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Περιοχές Αμπέλια – Εθν. Αντιστάσεως – Κωτσέικα – Μαυρούδι – Καστρί – Αγ. Βλάσιος:

 • Τρίτη 16 Μαΐου 2023
 • Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023
 • Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
 • Τρίτη 18 Ιουλίου 2023
 • Τρίτη 08 Αυγούστου 2023
 • Τρίτη 29 Αυγούστου 2023
 • Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

Περιοχές Παραπόταμος – Ρίζανη – Δράμεση – Γεροπλάτανος – Κορίτιανη:            

 • Τετάρτη 17 Μαΐου 2023
 • Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023
 • Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023
 • Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023
 • Τετάρτη 09 Αυγούστου 2023
 • Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023
 • Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Περιοχές Γραικοχωρίου – Λαδοχωρίου:

 • Πέμπτη 18 Μαΐου 2023
 • Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023
 • Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023
 • Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023
 • Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023
 • Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023
 • Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Περιοχή Πλαταριάς:

 • Δευτέρα 22 Μαΐου 2023
 • Τρίτη 13 Ιουνίου 2023
 • Τρίτη 04 Ιουλίου 2023
 • Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023
 • Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023
 • Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023
 • Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Περιοχές Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Αργυρότοπος – Πολυνέρι:

 • Τρίτη 23 Μαΐου 2023
 • Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023
 • Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023
 • Τρίτη 25 Ιουλίου 2023
 • Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023
 • Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2023
 • Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Περιοχή Συβότων:

 • Πέμπτη 25 Μαΐου 2023
 • Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023
 • Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023
 • Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023
 • Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023
 • Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2023
 • Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Περιοχή Πέρδικας:        

 • Παρασκευή 26 Μαΐου 2023
 • Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023
 • Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023
 • Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023
 • Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023
 • Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023
 • Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Περιοχές Καρτέρι – Καταβόθρα – Ελευθέρι – Μορφάτι – Σπαθαραίοι:    

 • Τρίτη 30 Μαΐου 2023
 • Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023
 • Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023
 • Τρίτη 01 Αυγούστου 2023
 • Τρίτη 22 Αυγούστου 2023
 • Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Περιοχές Μαργαρίτι – Παλαιόκαστρο:

 • Τετάρτη 31 Μαΐου 2023
 • Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023
 • Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023
 • Τετάρτη 02 Αυγούστου 2023
 • Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023
 • Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Περιοχές Μαζαρακιά – Μεσοβούνι – Βασιλικός – Μύλοι – Αγ. Μαρίνα:  

 • Πέμπτη 01 Ιουνίου 2023
 • Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023
 • Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023
 • Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023
 • Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023
 • Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023