Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη χωροθέτηση της μαρίνας στην Ηγουμενίτσα (ολόκληρο το ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ τ. Δ΄ 227/11.04.2022, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Πολιτισμού & Αθλητισμού – Τουρισμού, για την Χωροθέτηση και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Νέου Τουριστικού Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: πλωτό κυματοθραύστη ανατολικά του οποίου διαμορφώνονται παραλιακά κρηπιδώματα, χρήση τεσσάρων πλωτών προβλητών και κατασκευή συμβατικών λιμενικών κρηπιδωμάτων που θα προσφέρουν μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής, κτήρια διοίκησης και υπηρεσιών. Η μαρίνα θα διαθέτει επίσης νηοδόχο για την εξυπηρέτηση travelift καθώς και ράμπα για την ανέλκυση/καθέλκυση σκαφών.

Η μαρίνα καταλαμβάνει συνολικά θαλάσσιο μέτωπο μήκους 700 μ. περίπου. Το εξωτερικό έργο προστασίας της μαρίνας από τους κυματισμούς συνίσταται από τον πλωτό κυματοθραύστη συνολικού μήκους 520μ. Ανατολικά του κυματοθραύστη διαμορφώνονται παραλιακά κρηπιδώματα μήκους 517μ, ενώ πίσω από αυτά διαμορφώνεται με επίχωση, η χερσαία ζώνη της μαρίνας. Η χερσαία ζώνη της μαρίνας εκτείνεται και δυτικά του κυματοθραύστη (και της παραλιακής κρηπίδωσης) κατά 80μ. περίπου. Οι επιχώσεις του τμήματος αυτού προστατεύο νται/επενδύονται από πρανές από φυσικούς ογκολίθους.
Για την πρόσδεση των σκαφών χρησιμοποιούνται τέσσερις (4) πλωτοί προβλήτες συνολικού μήκους 860μ. περίπου, που διατάσσονται κάθετα στα παραλιακά κρηπιδώματα. Η μαρίνα διαθέτει νηοδόχο για την εξυπηρέτηση travelift, καθώς και ράμπα για την ανέλκυση/καθέλκυση σκαφών.
Με την προτεινόμενη διάταξη έργων δημιουργούνται συνολικά 340 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων μεγεθών.

Η χερσαία ζώνη της μαρίνας οριοθετείται προς τα βόρεια από τον παραλιακό πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο που διέρχεται μπροστά από το συγκρότημα των Τ.Ε.Ι., καθώς και από το κρηπιδωμένο παραλιακό μέτωπο της πόλης μπροστά από τις αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα τένις) και το πάρκο. Προς τα νότια και δυτικά οριοθετείται αντίστοιχα από τα νέα παραλιακά κρηπιδώματα
και το πρανές προστασίας της μαρίνας.

Η επιφάνεια της χερσαίας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Ηγουμενίτσας είναι 35.863 μ2.
Η επιφάνεια της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα είναι 167.276 μ2.

Η χερσαία ζώνη οργανώνεται σε Τομείς – Οικόπεδα με προσδιορισμένους όρους δόμησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα να διαμορφωθούν κατάλληλα όλες οι υπόλοιπες χρήσεις και λειτουργίες στο χερσαίο χώρο του λιμένα.
Στην χερσαία ζώνη χωροθετούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι υπόλοιποι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι.

“Η ίδρυση και λειτουργία μαρίνας στην Ηγουμενίτσα, καθιστά την περιοχή μας σε μία από τις δυναμικότερες τουριστικές περιοχές της Ηπείρου. Στόχευση της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. είναι η διατήρηση και ενίσχυση του χαρακτήρα του προορισμού και η διείσδυση του στη διεθνή τουριστική αγορά, καθώς επίσης και η ένταξη της περιοχής στην ενιαία τουριστική αγορά της νότιας Αδριατικής με την αξιοποίηση συνθηκών ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Φιλοδοξία της Διοίκησης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. είναι η υπεύθυνη και ποιοτική διαχείρισης της μαρίνας, αλλά και η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Ηγουμενίτσας, που θα καταστήσει την Μαρίνα της Ηγουμενίτσας ως ένα σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή”, σημειώνει η ΟΛΗΓ ΑΕ σε ανακοίνωσή της.