Διαμαρτυρίες για το φωτισμό στην είσοδο Παραμυθιάς

Αρκετές είναι οι διαμαρτυρίες που διατυπώνονται από κατοίκους της περιοχής σχετικά με τον ελλιπή φωτισμό στην είσοδο της Παραμυθιάς.

Στην περιοχή τοποθετούνται λαμπτήρες… διαφορετικών ειδών με ορισμένους απ’ αυτούς να καίγονται σε μικρό χρονικό διάστημα.

«Μία λάμπα κίτρινη πέντε άσπρες… Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλο τον Δήμο» σημειώνουν κάτοικοι συμπληρώνοντας ότι ο φωτισμός μειώνεται τα τέλη όμως αυξάνονται.

Ειδικά όμως για την είσοδο της Παραμυθιάς τονίζουν ότι το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα καθώς συντρέχουν και λόγοι ασφάλειας για τους διερχόμενους.