Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε σε μικτή – ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.8), στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 ΄,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2023 .

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κα Ουρανία Παππά – Μάλλιου

2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Φιλιατών έτους 2023 .

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων & Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Επίσης, καλείστε σε μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών( δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη )   που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018  και τηρούμενων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται  προς αποφυγή της διάδοσης του COVID- 19 ( άρθρο 78 του Ν. 4954/2022)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 290/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων  του Δήμου Φιλιατών με θέμα την τοποθέτηση εύκαμπτων κολωνακίων  έμπροσθεν και εντός του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 180950705015  ιδιοκτησίας του Συλλόγου Πρόνοιας Γενικού Νοσοκομείου  Φιλιατών – Αγίου Κοσμά στους Φιλιάτες του Δήμου Φιλιατών».

  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσότσης Δημήτριος

2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 291/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων  του Δήμου Φιλιατών με θέμα την τοποθέτηση προσωρινών πινακίδων απαγόρευσης διέλευσης  των οχημάτων από την είσοδο του Γυμνάσιου –Λυκείου Φιλιατών  έως την οδό Μητρ. Μικρούλη για την ασφαλή πρόσβαση- αποχώρηση του κοινού κυρίως των πεζών  στην  δημοτική λαϊκή αγορά του Δήμου Φιλιατών μόνο για την ημέρα λειτουργίας της συγκεκριμένα την ημέρα Πέμπτη, από 7:00 π.μ. έως 13:00π.μ. και με την συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών».

  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσότσης Δημήτριος

3. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στην θέση “ΥΨΩΜΑ” της Κοινότητας Βρυσέλλας για την λειτουργία σταθμού βάσης τηλεπικοινωνιών της οποίας η δημοπράτηση απέβηκε άγονη. 

  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4. Αίτηση  της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών   για χορήγηση άδειας χρήσης  κοινόχρηστου χώρου.

  – Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

5. Εκμίσθωση δύο (2) καταστημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Φιλιατών στην πόλη Φιλιατών.

  – Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ