Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Φιλιατών

Καλείστε σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 67 και 67Α   του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν  με αυτές του άρθρου 6  και 7 του Ν. 5056/2023  να συμμετάσχετε σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης    που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  (Ελευθερίου Βενιζέλου 8) στις 24 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023( 163 Α΄)<< Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής – Προσθήκη 67Α  στο ν.3852/2010.

Έως την Παρασκευή 19 Απριλίου,  οι δημοτικοί σύμβουλοι , οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου (E-mail: ds.filiates@gmail.com)έως ένα (1) θέμα ο καθένας το οποίο αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσει για την διεξαγωγή αυτής της συνεδρίασης περιγράφεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ)

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος καθώς και η λήψη οποιουδήποτε άλλου θέματος καθώς και η λήψη οποιασδήποτε απόφασης, ενώ οι ισχύουσες διατάξεις περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου δεν θα εφαρμοστούν.