Εκλογικές ανακατατάξεις στην αυτοδιοίκηση φέρνει η απογραφή

kalph

Σημαντικές μεταβολές στον αριθμό των μελών του Περιφερειακού και των Δημοτικών Συμβούλιων των 18 Δήμων  της Ηπείρου, φέρνουν τα αποτελέσματα της απογραφής, με βάση τα οποία θα γίνουν – εκτός απροόπτου – οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

Ο αριθμός των εδρών τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και στα Δημοτικά Συμβούλια καθορίζεται από τον μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με το Νόμο 4804/2021 περί «εκλογής Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και άλλες διατάξεις».

Αντίθετα, ο αριθμός των βουλευτικών εδρών γίνεται με βάση τον νόμιμο πληθυσμό (δηλαδή τον αριθμό των Δημοτών ανά εκλογική περιφέρεια), αριθμός που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί και αναμένεται να γίνει γνωστός το Δεκέμβριο, όταν η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της απογραφής.  

Κατά έξι, στις 45 από τις 51, μειώνονται οι έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, μετά τα (προσωρινά) αποτελέσματα της απογραφής που ανακοινώθηκαν την Τρίτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 4804/2021 περί «εκλογής Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και άλλες διατάξεις», οι Περιφέρειες που έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων και μέχρι 800.000 εκλέγουν 45 μέλη στο περιφερειακό τους συμβούλιο.

Οι τρεις από τις έξι αυτές έδρες χάνονται από το Νομό Ιωαννίνων και από μια από τους υπόλοιπους τρεις νομούς.

Σύμφωνα με το Νόμο, η κατανομή των εδρών αποσυνδέεται από τον αριθμό των ψηφισάντων και «μέτρο για τον υπολογισμό των εδρών των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της περιφέρειας δια του αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου κάθε περιφέρειας.

Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτουν οι έδρες των περιφερειακών της συμβούλων».

Για την Ήπειρο, με βάση την απογραφή του 2021, το μέτρο αυτό υπολογίζεται σε 7101, το οποίο διαιρεί τον πληθυσμό κάθε εκλογικής περιφέρειας και δίνει 22 έδρες στα Ιωάννινα (έναντι 25 σήμερα), 9 έδρες στην Άρτα (έναντι 10 σήμερα), 6 έδρες στη Θεσπρωτία (έναντι 7 σήμερα) και τέλος, 8 έδρες στην Πρέβεζα (έναντι 9 σήμερα).

Αλλαγές όμως, φέρνει η απογραφή και στον αριθμό των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς ο αριθμός των μελών του σώματος καθορίζεται πλέον από τον αριθμό του πληθυσμού κάθε Δήμου.

Συγκεκριμένα, το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από:

α) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,

β) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους,

γ) δεκαεννέα (19) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 – 10.000) κατοίκους,

δ) είκοσι πέντε (25) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους,

ε) είκοσι εννέα (29) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 – 50.000) κατοίκους,

στ) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 – 100.000) κατοίκους,

ζ) τριάντα εννέα (39) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001 – 150.000) κατοίκους και

η) σαράντα τρία (43) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κατοίκους.

Οι Δήμοι της Θεσπρωτίας

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Ηγουμενίτσας, μειώνει τον αριθμό των δημοτικών του συμβούλων στους 25, δύο λιγότερους από τους 27 σήμερα, καθώς ο πληθυσμός του είναι 25.709 κάτοικοι.

Δύο Δημοτικούς Συμβούλους χάνει ο Δήμος Φιλιατών και από τους 21, μειώνονονται στους 19, καθώς ο πληθυσμός του είναι 6.351 κάτοικοι.

Τη μεγαλύτερη μείωση σε αριθμό συμβούλων στο Νομό Θεσπρωτίας θα αντιμετωπίσει ο Δήμος Σουλίου, ο οποίος με 8.767 κατοίκους, θα εκλέγει πλέον από 27, μόλις 19 συμβούλους.

Στην υπόλοιπη Ήπειρο

Στο Δήμο Ιωαννιτών, από τους 45 δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται σήμερα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα εκλεγούν 39 σύμβουλοι, καθώς κατατάσσεται στους δήμους με πληθυσμό μεταξύ 100 και 150 χιλιάδων κατοίκων.

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους που διαθέτει σήμερα θα βρεθεί με μόλις 19. Στην ίδια κατηγορία, πέραν των Δήμων Σουλίου και Φιλιατών, με πληθυσμό από 5000 έως 10000 κατοίκους βρίσκονται οι Δήμοι Δωδώνης, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου, Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων.

Με 25 μέλη στα Δημοτικά Συμβούλια και πληθυσμό από 10000 έως 30000 κατοίκους, όπως και ο Δήμος Ηγουμενίτσας, θα βρεθούν οι Δήμοι Ζίτσας, Νικολάου Σκουφά, Ζηρού και Πάργας, ενώ με 29 μέλη στα Δημοτικά τους συμβούλια θα είναι οι Δήμοι Αρταίων και Πρέβεζας.