Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 η πρόταση του Δήμου Ηγουμενίτσας για την χρηματοδότηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 1.753.157,83€. 
Η νέα αυτή ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» με ένα μεγάλης σημασίας έργο, που κατάφερε να αποσπάσει, για μια ακόμη φορά, την μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ άλλων προτάσεων που υπεβλήθησαν, αποδεικνύει έμπρακτα την προσπάθεια της δημοτικής μας αρχής να δίνει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας και να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. 
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα, επιφάνειας 3.241,67 m2, το οποίο στεγάζει τις σχολικές μονάδες του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση στην μείωση των λειτουργικών δαπανών. 
Η εν λόγω πρόταση αποτελεί μέρος του Σχεδίου Διαχείρισης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ) Δήμου Ηγουμενίτσας, ενώ η μελέτη και υποβολή της τεχνικής πρότασης υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου. 
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, δήλωσε σχετικά: 
«Ως Δημοτική Αρχή εξακολουθούμε να δίνουμε έμφαση στα ζητήματα των σχολικών υποδομών, καθώς θεωρούμε την Παιδεία και την Εκπαίδευση ως κορυφαίες μας προτεραιότητες. Με την ένταξη του εν λόγω έργου πλαισιώνουμε προηγούμενες παρεμβάσεις μας, που στοχεύουν στην επίλυση καταγεγραμμένων προβλημάτων εντός των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. 
Θα ήθελα να συγχαρώ την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την επάρκεια και ετοιμότητά της, καθώς όλες οι παραπάνω μελέτες δεν θα ήταν εφικτές χωρίς την καθημερινή προσπάθεια και την εποικοδομητική συνεργασία των υπαλλήλων που την πλαισιώνουν. 
Με αποφασιστικότητα και συνέπεια απέναντι στους δημότες μας θα συνεχίσουμε την υλοποίηση όσων ενεργειών απαιτούνται, για την ανάπτυξη σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών. Υποδομές αντάξιες των προσδοκιών των συμπολιτών μας».