Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Ερωτήματα για τη σύμβαση παραχώρησης του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας

Εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο στους φορείς της Θεσπρωτίας, το περιεχόμενο της Τροποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, μετά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΗΓ ΑΕ κατά πλειοψηφία αποφάσισε την περασμένη Δευτέρα, τη χορήγηση άδειας υπογραφής της Τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, «ουσιωδώς υπό τους όρους του Παραρτήματος ΧΙΙ στην από 21.03.2023 Σύμβαση για την αγοραπωλησία 6.552.500 μετοχών της Εταιρείας («Τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης»)». Αγοραστής είναι η Εταιρεία Συμμετοχών Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. και εγγυητές του αγοραστή οι GRIMALDI EUROMED S.p.A. – MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε..

Η Τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες για κύρωση στη Βουλή, ώστε να ψηφιστεί πριν τη διακοπή των εργασιών της για Πάσχα.

Όμως, όπως αναφέρει σε εκτενή του ανακοίνωση το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ο εκπρόσωπός του στο ΔΣ της ΟΛΗΓ ΑΕ “αρνήθηκε να παράσχει θετική ψήφο για τους εξής λόγους:

1)         Ουδέποτε έλαβε γνώση ο εκπρόσωπός του Επιμελητηρίου των περιεχομένων της από 21.03.2023 Σύμβασης για την αγοραπωλησία των μετοχών μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και αγοραστή, καθώς και το σχέδιο της Τροποποιημένης Σύμβασης μεταξύ Ο.Λ.ΗΓ. και Δημοσίου

2)         Επειδή δεν έχει αποδοθεί ακόμη στους Δήμους Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, η Χερσαία Ζώνη που δεν εξυπηρετεί λιμενικές δραστηριότητες, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων

3)         Επειδή δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο του αγοραστή για την κατασκευή της Μαρίνας Ηγουμενίτσας, για την αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων στα καταφύγια σκαφών Συβότων, Πλαταριάς και Σαγιάδας, καθώς και για τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου”.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας “ζητά να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα τα συμβατικά κείμενα που αφορούν στην μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών του Ο.Λ.ΗΓ. στην εταιρεία GRIMALDI, για να ενημερωθεί έγκυρα η τοπική κοινωνία για τις σχετικές προβλέψεις που την αφορούν άμεσα”.

Όπως σημειώνει “κάθε περαιτέρω καθυστέρηση δημιουργεί υποψίες και υπόνοιες για την ύπαρξη αδιαφανών και μεροληπτικών όρων υπέρ του αγοραστή και κατά των συμφερόντων του δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας”.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ζητά τέλος, “να ολοκληρωθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες και να αποδοθεί το τμήμα της χερσαίας ζώνης που δεν εξυπηρετεί λιμενικές δραστηριότητες στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση στους κατοίκους της περιοχής για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών και της τοπικής ανάπτυξης”. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου:

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι στην από 27 Μαρτίου 2023 συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ.,  όπου αυτά κλήθηκαν να λάβουν απόφαση για την παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη της Τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ο.Λ.ΗΓ. και του Ελληνικού Δημοσίου, ως συνέπεια της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, στην Εταιρεία Συμμετοχών Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (συμφερόντων GRIMALDI) η οποία αναδείχθηκε ως αγοραστής στον σχετικό διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, σεβόμενο  κατ΄ αρχήν τα μέλη του, τον επίσημο θεσμικό του ρόλο, αλλά και την σοβαρή παρουσία του στην τοπική κοινωνία, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της περιοχής και την αναπτυξιακή τροχιά της, μέσω του εκπροσώπου του στο Δ.Σ. του Ο.Λ.ΗΓ., αρνήθηκε να παράσχει θετική ψήφο για τους εξής λόγους:

1)         Ουδέποτε έλαβε γνώση ο εκπρόσωπός μας των περιεχομένων της από 21.03.2023 Σύμβασης για την αγοραπωλησία των μετοχών μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και αγοραστή (GRIMALDI), καθώς και το σχέδιο της Τροποποιημένης Σύμβασης μεταξύ Ο.Λ.ΗΓ. και Δημοσίου

2)         Επειδή δεν έχει αποδοθεί ακόμη στους Δήμους Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, η Χερσαία Ζώνη που δεν εξυπηρετεί λιμενικές δραστηριότητες, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντωνεν έχει αποδοθεί

3)         Επειδή δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο του αγοραστή για την κατασκευή της Μαρίνας Ηγουμενίτσας, για την αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων στα καταφύγια σκαφών Συβότων, Πλαταριάς και Σαγιάδας, καθώς και για τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ζητά να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα τα συμβατικά κείμενα που αφορούν στην μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών του Ο.Λ.ΗΓ. στην εταιρεία GRIMALDI, για να ενημερωθεί έγκυρα η τοπική κοινωνία για τις σχετικές προβλέψεις που την αφορούν άμεσα. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση δημιουργεί υποψίες και υπόνοιες για την ύπαρξη αδιαφανών και μεροληπτικών όρων υπέρ του αγοραστή και κατά των συμφερόντων του δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ζητά τέλος, να ολοκληρωθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες και να αποδοθεί το τμήμα της χερσαίας ζώνης που δεν εξυπηρετεί λιμενικές δραστηριότητες στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση στους κατοίκους της περιοχής για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών και της τοπικής ανάπτυξης.