Εργασίες βελτίωσης στο κτίριο του ΚΔΑΠ ΜεΑ Ηγουμενίτσας

Εγκρίθηκε η μελέτη για την στεγανοποίηση του δώματος στο κτίριο που στεγάζει το ΚΔΑΠ ΜεΑ Ηγουμενίτσας, όπως ενημέρωσε τον Βασίλη Γιόγιακα ο Θανάσης Γιάνναρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. η οποία είναι ο κατασκευαστικός φορέας του Ελληνικού Κράτους για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές.

Η ανάθεση της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου ενώ οι εργασίες εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 71.760 ευρώ, έχει σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ενεργειακής απόδοσης, την αποφυγή διαρροών και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του κτιρίου.

«Είναι σημαντικό να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες τόσο στα παιδιά με αναπηρία που φιλοξενούνται στο ΚΔΑΠ όσο και στο προσωπικό που τα φροντίζει, και αυτές οι εργασίες είναι ένα απαραίτητο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.», δήλωσε ο Βασίλης Γιόγιακας.