Εφτά ελεύθερες παραλίες στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Εφτά παραλίες θα είναι ελεύθερες για το κοινό στο σύνολο του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τη εισήγηση που έχει κατατεθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, το οποίο συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα.

Μετά τις περυσινές κινητοποιήσεις των κατοίκων για την παραλία «Ελιά», το κίνημα που αναπτύχθηκε σε ολόκληρη τη χώρα για ελεύθερες παραλίες, η νέα Δημοτική αρχή, εισηγείται προς την κτηματική υπηρεσία να μην δημοπρατηθούν προς ανάπτυξη καντινών και ομπρελών  οι 7 παραλίες.

«Η αναλογική κατανομή των παραλιών ανά δημοτική ενότητα που διαθέτει ακτές, σκοπεύει στην ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων σε παραλίες και ταυτόχρονα δεν επηρεάζει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ταυτόχρονα γίνεται με βάση την επιμέρους τουριστική επιβάρυνση της κάθε Δημοτικής Ενότητας», αναφέρεται στην εισήγηση, στην οποία τονίζεται ότι «η αυξημένη ζήτηση για παραχώρηση της χρήσης των παραλιών του δήμου για επιχειρηματικές δραστηριότητες (ομπρελοκαθίσματα, καντίνες κ.α.) δημιούργησε το φαινόμενο να μην υπάρχουν καθόλου ελεύθερες παραλίες μικρού εμβαδού στη διάθεση του κοινού».

Στόχος των παρεμβάσεων του Δήμου είναι να αποτελέσουν μια πρώτη δέσμη μέτρων, που χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να θίξουν ενεργές παραχωρήσεις, δημιουργούν εξασφαλισμένο ελεύθερο χώρο για τους δημότες, ο οποίος μπορεί να επανακαθορίζεται σε ετήσια βάση.

Έτσι ελεύθερες θα μείνουν οι παραλίες:

Δημοτική Ενότητα Ηγουμενίτσας

1. Παραλία Μακρυγιάλι (Από το ύψος του φοίνικα συντ. 39.51789/20.19953 και καθ’

όλο το διάστημα επαφής με τη λιμνοθάλασσα έως το λόφο συντ.39.5190/20.18869)

Ειδικά για το Μακρυγιάλι το τμήμα που εξαιρείται είναι εκείνο που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες από την κλιματική κρίση, τα φαινόμενα διάβρωσης είναι έντονα, γειτνιάζει με περιοχή NATURA 2000 και χρήζει αυξημένης προστασίας.

Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου

2. Παραλία «Αι-Γιαννάκης» (συντ. 39.27960 / 20.46610)

Δημοτική Ενότητα Πέρδικας

3. Παραλία «Αγκάλη» (συντ. 39.38355 / 20.29289)

4. Παραλία «Πραπαμάλι» (συντ. 39.32487 / 20.29289)

Δημοτική Ενότητα Συβότων

5. Παραλία «Αγριαπιδιά» (συντ. 39.44454 / 20.26388)

6. Παραλία «ΔΕΗ (δίπλα)» (συντ. 39.41717 / 20.22956)

7. Παραλία «Ελιά» (39.46889 / 20.24715)