Ηγουμενίτσα: Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς… λιμάνι!

igm_logo

Η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΗΓ ΑΕ, ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στα θέματα που καλείται να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, το οποίο συνέρχεται τη Δυετέρα στις 24 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 18:00, σε μικτή συνεδρίαση, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Θα συζητήσει όμως, κατόπιν αίτησης του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το φωτοβολταϊκό στο Μαργαρίτι! Ως 23ο και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αφού θα έχει προηγηθεί η… “έκδοση ψηφίσματος κατά της χρήσης των πυρηνικών”… Γιατί, ως γνωστόν, η Ηγουμενίτσα, αποτελεί τον πρώτο και κύριο στόχο των όποιων δυνάμεων διαθέτουν και έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν… πυρηνικά και άρα πρόκειται για πρωτεύον ζήτημα για το Δημοτικό μας Συμβούλιο!

Αναλυτικά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΘΕΜΑ   1οΈκδοση ψηφίσματος κατά της χρήσης των πυρηνικών. -Εισηγητής: Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   2οΈκδοση ψηφίσματος στήριξης εργαζομένων στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”. -Εισηγητής: Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   3οΈκδοση ψηφίσματος για τις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού των δομών Υγείας της Θεσπρωτίας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   4οΑπόφαση για τη στήριξη των εργαζομένων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «το εργαστήρι» και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΔΙΑΥΛΟΣ» και «ΑΡΙΩΝ» του Δήμου. -Εισηγητής: Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   5οΈκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 6η & 1η): «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 156 κλινών 4*, στη θέση «Βρέστα» Τ.Κ. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου», με  Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία: «IONIANSEADELIGTIKE». -Εισηγητής: Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   6οΈκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 11η, α/α 1) του έργου: «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED- Ελληνικό Τμήμα», (3) Δ.Ε. Μαργαριτίου & Πέρδικας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, με  Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία: «IGIPOSEIDONS.A.». -Εισηγητής: Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   7οΚαταγγελία μίσθωσης καταστήματος Δήμ****ς Μ******λου (εργοστάσιο) στην Κοινότητα Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ερρίκο Μητσιώνη και κα Αικατερίνη Διαμάντη, ενεργούντες από κοινού ή κατά μόνας για την άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου και καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   8οΑναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2022. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   9οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 293/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 10οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 314/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 11οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 361/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 12οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 362/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 13οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 363/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 14οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 364/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 15οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 366/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 16οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 48/2022 απόφασή της για παραχώρηση δουλείας διόδου πρόσβασης σε δημοτική οδό διανομής στην Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 17οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 50/2022 απόφασή της για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος της διασταύρωσης της οδού 8ης Οκτωβρίου με την οδό Παλαμά στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 18οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 51/2022 απόφασή της για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας στα τεμάχια με αρ. 60 & 62. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 19οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 52/2022 απόφασή της για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Σκορπιώνας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα τεμ. 499, 498, 495 και 98 διανομής αγροκτήματος Σκορπιώνας έτους 1957. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 20οΠαράταση προγράμματος απασχόλησης προσωπικού με το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών για ένα (1) έτος. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 21οΤροποποίηση της με αρίθμ. 373/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής». -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 22οΚατανομή συμπληρωματικής πίστωσης έτους 2022 ποσού 44.073,79 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους με προτεραιότητα την κάλυψη δαπανών θέρμανσης. -Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος                   & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  
ΘΕΜΑ 23ο«Ενημέρωση για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Μαργαρίτι και καταγγελία για απόκρυψη στοιχείων». *Θέμα μετά από αίτηση του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν των παρεχόμενων διευκρινήσεων που εστάλησαν με το από 20-10-2022 διευκρινιστικό email. -Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Δημοτικός Σύμβουλος.