ΗΜΕΡΙΔΑ: Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου» ο Δήμος Σουλίου διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα ανοιχτή στο κοινό την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 τις 09:00-11:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Καρκαμίσι”, στην Παραμυθιά.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την ημερίδα και να ενημερωθείτε για τη συνεισφορά της συγκεκριμένης πράξης στην τοπική κοινότητα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα ακολουθήσει τις 12:00-15:00 η εκδήλωση με τίτλο «Δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών και καλών τεχνικών μεταξύ των εταίρων στην Ελλάδα (Δήμος Σουλίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΕΚΠΑ) και φορέων από δότριες χώρες (Νορβηγικό Πανεπιστήμιο & Εταιρεία Ύδρευσης Oslo)», όπου θα υπάρχει πάνελ συζήτησης για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών τεχνικών στη θεματολογία της ανίχνευσης και αντιμετώπισης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.

Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.