Η χερσαία ζώνη σε Πλαταριά, Σύβοτα & Σαγιάδα (+τοπογρφικά)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι χάρτες – τοπογραφικά διαγράμματα της χερσαίας ζώνης που θα παραμείνει στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Πλαταριάς, των Συβότων και της Σαγιάδας.

Σύμφωνα με τα σχέδια που δημοσιοποιήθηκαν, στη Σαγιάδα, το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης που είχε παραχωρηθεί το 1968 ανέρχεται σε 23.387,66 τ.μ. Με το νέο σχεδιασμό 18.389,23 τ.μ. οδεύουν προς αποχαρακτηρισμό και απόδοση στο Δήμο Φιλιατών, ενώ στον ΟΛΗΓ παραμένει ζώνη 4.998,43 τ.μ. που περιλαμβάνει το αλιευτικό καταφύγιο, τον προβλήτα και το κτίριο του Λιμεναρχείου και ζώνη πλάτους 6. μ στο παραλιακό μέτωπο. 

Στην Πλαταριά, το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης που είχε παραχωρηθεί το 1968 ανέρχεται σε 83.373.64 τ.μ. Με το νέο σχεδιασμό 72.767,61 τ.μ. οδεύουν προς αποχαρακτηρισμό και απόδοση στο Δήμο Ηγουμενίτσας, ενώ στον ΟΛΗΓ παραμένει ζώνη 10.606,03 τ.μ. που περιλαμβάνει το τουριστικό καταφύγιο, τους προβλήτες 1 και 2 και ζώνη πλάτους 6. μ στο παραλιακό μέτωπο, ενώ η παραλία της Πλαταριάς και ο προβλήτας που βρίσκεται αριστερά της βρίσκονται πλέον στη ζώνη προς αποχαρακτηρισμό και απόδοση. 

Στα Σύβοτα το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης που είχε παραχωρηθεί το 1968 ανέρχεται σε 61.964,67 τ.μ. Με το νέο σχεδιασμό 53.003,71 τ.μ. οδεύουν προς αποχαρακτηρισμό και απόδοση στο Δήμο Ηγουμενίτσας, ενώ στον ΟΛΗΓ παραμένει ζώνη 8.961,26 τ.μ. που περιλαμβάνει το τουριστικό καταφύγιο και ζώνη πλάτους 6. μ στο παραλιακό μέτωπο, ενώ οι παραλίες της περιοχής (ΔΕΗ, Γαλλικός Μώλος κλπ) περιέρχονται στη ζώνη προς αποχαρακτηρισμό και απόδοση.