Θέματα της Θεσπρωτίας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

Την Τρίτη 09-03-2021 και ώρα 09:30  συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων και τα εξής:

  1. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού € 535.000,00 με ΦΠΑ.
  2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας Δημοτικού Σχολείου Καρβουναρίου», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΝΑΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 29-06-2021.
  3. Έγκριση του 2ου  Συγκριτικού (Τελικού) Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά – Μεσοπόταμος)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «”ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε.”/ “DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”/ “ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ”/ “Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.”/ “ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ”/ “ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ”/ “ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ”».
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το  δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για καθαρισμούς και διευθέτηση ρέματος σε γειτνίαση με το χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρών και καταστροφών εντός αυτού.
  6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2021», προϋπολογισμού δαπάνης € 18.600,00 με ΦΠΑ.
  7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή χρηματικών ποσών που κατατέθηκαν εκ παραδρομής για μεταβίβαση οχημάτων.
  8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του, για οφειλές παρελθόντων ετών.
  9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου για την αποκατάσταση προσβάσεων στα όρια Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας».