Θ. Δημητρίου: ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΙΚΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ, ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΒΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι.                              

Γνωρίζετε ότι το ΤΑΙΠΕΔ δημοσίευσε Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε προκήρυξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση, τουλάχιστον του 67% του κάθε μετοχικού κεφαλαίου, των Οργανισμών Λιμένος Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας και  την υπο-παραχώρηση ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα «Φίλιππος Β’» της Καβάλας .                                                                                                                              

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης των λιμένων της Αλεξανδρούπολης και της Ηγουμενίτσας πρέπει,

 να προηγηθούν, με κύρωση από τη Βουλή,  οι τροποποιήσεις των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., διότι οι ισχύουσες συμβάσεις δεν επιτρέπουν την πώληση των λιμένων.       

Η διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, άνοιξε στις 17/7/2020 και λήγει στις 02/10/2020.                            

Για τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και της Αλεξανδρούπολης στην προκήρυξη των 92 σελίδων,

  – δεν αναφέρεται πουθενά το κόστος των περιουσιακών στοιχείων του λιμανιού,   

– δεν αναφέρεται πουθενά η διαδικασία με την οποία θα γίνει η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, η οποία αποτίμηση μένει να  γίνει προφανώς κατά τη φάση της προκήρυξης, δηλαδή τη χρονική περίοδο που η αξία του Οργανισμού είναι υποεκτιμημένη, εξ αιτίας  του lockdown και του γενικότερου αρνητικού κλίματος που η πανδημία έχει προκαλέσει.  

– Δεν θα έχει την επιβαλλόμενη βαρύτητα η δυναμική ανάπτυξης του λιμανιού, αφού δεν υπάρχει συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο για το λιμάνι.                                                                                                           – Πουθενά η προκήρυξη δεν διασφαλίζει, ότι οι εκτάσεις της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος, που διαχρονικά έχουν συμφωνηθεί να παραχωρηθούν στο Δήμο, θα εξαιρεθούν από τις συμβάσεις παραχώρησης προς τον επενδυτή!

Με το Νόμο 4597/2019 δόθηκε η δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να μπορεί να αξιοποιήσει τα λιμάνια χωρίς μεταβίβαση μετοχών.  Να αποφευχθεί δηλαδή η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών και να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο με αξιοποίηση αποκλειστικά μέσω των υπο-παραχωρήσεων συγκεκριμένων ή συνδυασμένων λιμενικών δραστηριοτήτων.  Η αξιοποίηση των λιμανιών μέσω των υπο-παραχωρήσεων ακολουθείται στη συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών λιμένων (το 87%), ενώ  αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται  και η βιωσιμότητα των Οργανισμών Λιμένων, που με τις υπο-παραχωρήσεις  παραμένουν ενεργοί.

Ως γνωστόν το Λιμάνι εξυπηρετεί:

– Το εισαγωγικό και  εξαγωγικό εμπόριο και  την τουριστική δραστηριότητα.

– Την επικοινωνία των νησιών με την ηπειρωτική ενδοχώρα.

– Οικονομικές και εμπορικές κινήσεις μεταξύ νησιών , ενδοχώρας και χωρών εξωτερικού.

– Ανάγκες σχετικές με την άμυνα, την ασφάλεια, την πυρόσβεση, την διάσωση, την προστασία του περιβάλλοντος, την καινοτομία.

Για τους λόγους αυτούς το Λιμάνι έχει έντονο το στοιχείο του δημόσιου αγαθού και γι’ αυτό οι Οργανισμοί Λιμένα έχουν διφυή χαρακτήρα. Από τη μία ασκούν δημόσια εξουσία και από την άλλη ασκούν εμπορική δραστηριότητα

Επιπλέον τα λιμάνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, δεν εξυπηρετούνται από μία και μοναδική επιχείρηση, αλλά από ένα σύνολο εξειδικευμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο όρων και κανόνων.

Τέλος το λιμάνι είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον αστικό ιστό που το περιβάλλει και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της πόλης. 

Επομένως,  το επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού, οι όροι της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε αυτό καθώς και η τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμόσει, είναι θέματα που πρέπει να τα αντιμετωπίζει ως ένας δημόσιος φορέας, που όπως προανέφερα, συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και του ανεπτυγμένου κόσμου (π.χ. στις ΗΠΑ) όπου,    τα λιμάνια είναι δημόσια, έχουν δημόσιες αρχές και παραχωρούν δραστηριότητες σε ιδιώτες, στη βάση συγκεκριμένου αναπτυξιακού σχεδίου.

 Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Απ’  όσα σας ανέφερα γίνεται αντιληπτό ότι η παράταξη «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» είναι αντίθετη στην πώληση του Λιμανιού, είμαστε αντίθετοι στη διάθεση του  πλειοψηφικού πακέτου (άνω του 67%) των μετοχών της Ο.Λ.ΗΓ.  Α.Ε.,  που θα προέλθουν πιθανά από τη διάσπαση με νόμο της  μιας και μοναδικής μετοχής της.                                

Η Προκήρυξη  στο τέλος περιλαμβάνει και τέσσερις χάρτες στους οποίους αποτυπώνονται:                                                                                                               

–  Τα γήπεδα και οι εγκαταστάσεις της Χερσαίας Ζώνης στο χώρο του Λιμανιού (Χάρτης: Παράρτημα Γ1 σελ.89),  όπου περικλείεται με κόκκινη γραμμή όλο σχεδόν το παραλιακό μέτωπο της πόλης από την οικοδομική γραμμή μέχρι τη θάλασσα και από τα τσιμέντα μέχρι τη στροφή Βρύση μετά το ΤΕΙ- Ξενία, χωρίς το τμήμα μήκους 500 μ. περίπου, από την είσοδο του Παλαιού Λιμένα μέχρι εκατό περίπου μέτρα μετά το λιμανάκι.   Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το συγκεκριμένο τμήμα όπως και η παραλία Δρεπάνου- Μακρυγιαλιού εξαιρείται από την παραχώρηση, τη στιγμή που όλα είναι περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ!                                                                                                                                 

– Το λιμενικό καταφύγιο Σαγιάδας, (χάρτης Παράρτημα Γ2 σελ. 90) που περικλείει με κόκκινη γραμμή ολόκληρη την παραθαλάσσια Σαγιάδα μαζί με τα σπίτια και τα καταστήματα! (Πρέπει να επιδιώξουμε συνεργασία για κοινή αντιμετώπιση της πώλησης και με το Δήμο Φιλιατών).                                                                                                                                             

– Το αλιευτικό καταφύγιο Πλαταριάς (Παράρτημα Γ3 σελ. 91),                                                           

– Το Τουριστικό καταφύγιο Συβότων (Παράρτημα Γ4 σελ΄92) και                                                     

εύλογα γεννάται το ερώτημα:                                                                                                               

Τι σκοπούς έχει το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την παράδοση του παράκτιου μετώπου στο Δήμο;                

Είστε σε θέση κ. Δήμαρχε να δώσετε στοιχεία για τις ενέργειες στις οποίες ενδεχομένως έχετε προβεί και για τις επαφές σας με κυβερνητικά στελέχη, ως προς  την απόδοση της χερσαίας ζώνης  στο Δήμο, ένα ζήτημα που καρκινοβατεί δεκαετίες τώρα; 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Πιστεύουμε ότι  το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών υπηρετείται από  δημόσιο λιμάνι που διευθύνεται από  δημόσια διοίκηση.

Σας καλούμε κ. Δήμαρχε να συμπορευθούμε σε έναν κοινό αγώνα, σε μια κοινή προσπάθεια μαζί με όλους τους φορείς της πόλης, και της Περιφερειακής Ενότητας για

  • να μην ιδιωτικοποιηθεί το Λιμάνι και
  • το παραλιακό μέτωπο με όλες τις εκτάσεις και τις εγκαταστάσεις, που βρίσκονται έξω από τα κάγκελα του λιμανιού, να αποδοθούν στο Δήμο στον οποίο και ανήκουν, για τις ανάγκες των κατοίκων του και των επισκεπτών του.

Ηγουμενίτσα, 26/7/2020