Ιδρύθηκε Συνδικάτο επισιτισμού/τουρισμού στη Θεσπρωτία

Με την 26/2021 διάταξη του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας αναγνωρίστηκε η ίδρυση συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας και εγκρίθηκε το από 16/05/2021 καταστατικό του, αποτελούμενο από 26 άρθρα και οι σκοποί του αναφέρονται στο άρθρο δύο (2) αυτού.

Ηγουμενίτσα,03/11/2021

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ (Α.Μ.Δ.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 134)