Και επτά εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Πέρα από τους 15 αντιπεριφερειάρχες, 11 θεματικούς και τέσσερις χωρικούς, ο Περιφερειάρχης προχώρησε και στον ορισμό επτά Εντεταλμένων Συμβούλων.

Αναλυτικά:

-Γκογκάκη Μαργαρίτα με αρμοδιότητες για θέματα των Κοινωνικής Πρόνοιας και συνοχής,

Γκαμπρέλας Δημήτριος   με αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν την ιστορική περιοχή του Σουλίου και την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων στην ίδια περιοχή.

-Κατέρης Ιωάννης με αρμοδιότητα τα θέματα Ανάπτυξης Προστατευόμενης Περιοχής Αμβρακικού.

-Τσοβίλης Ευάγγελος  με αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν την τουριστική παράκτια περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και την ανάπτυξή της.

-Παπαρούσης Χριστόδουλος με αρμοδιότητες για θέματα Καινοτομίας και Εξωστρέφειας

-Σπύρου Νικόλαος  για θέματα λειτουργίας και εκσυγχρονισμού Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

-Μητροκώστα Παναγιώτα με αρμοδιότητες για θέματα Παραμεθορίων Περιοχών και συνεργασίας με τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Σώματα Ασφαλείας