Καρτέλ στη γραμμή Ηγουμενίτσας- Κέρκυρας

Καρτέλ για τον έλεγχο των τιμών στα εισιτήρια είχαν στήσει οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην πορθμειακή γραμμή Ηγουμενίτσας- Κέρκυρας. Κι αυτό αποδείχθηκε μετά την έρευνα που έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία δέχθηκε τις σχετικές καταγγελίες.

Ενάμισι χρόνο μετά προχώρησε την διευθέτηση των προστίμων με ομόφωνη απόφασή της.

Συγκεκριμένα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν για την Κοινοπραξία πλοίων Κέρκυρας το ποσό 189.972 ευρώ και για την Κοινοπραξία πλοίων Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας – Παξών το ποσό των 324.867 ευρώ.

Ιστορικό

Σε συνέχεια πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) και την προκαταρκτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αποφασίστηκε η εκκίνηση αυτεπάγγελτης έρευνας για την εξέταση των συνθηκών ανταγωνισμού στην πορθμειακή σύνδεση του λιμένα Ηγουμενίτσας με τη νήσο Κέρκυρα.

Στις 09.07.2020, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στην έδρα των ως άνω εταιρειών. Περαιτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν τα συλλεχθέντα από τον έλεγχο έγγραφα, ελήφθησαν ανωμοτί καταθέσεις από τους νόμιμους εκπροσώπους των προαναφερθέντων κοινοπραξιών και εστάλησαν επιστολές παροχής στοιχείων-ερωτηματολόγια.

Με βάση την έρευνα της Υπηρεσίας υπήρξαν άμεσες ή έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο ανταγωνιστριών επιχειρήσεων ως προς την μελλοντική τους συμπεριφορά για την πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα αφορώσα τις τιμές των εισιτηρίων και τις δηλώσεις δρομολογίων των κοινοπραξιών.

Συναφώς, οι κοινοπραξίες Kerkyra Lines και Kerkyra Seaways προέβησαν σε ένα κοινό σχέδιο καθορισμού κατώτατων τιμών εισιτηρίων και κατανομής αγορών (δια ορισμού αριθμού δρομολογίων μεταξύ τους) και διαμόρφωσης κοινώς αποδεκτού προγράμματος δρομολογίων για το μέλλον, στην αγορά πορθμειακής σύνδεσης Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα. Στόχος της σύμπραξης ήταν η διαμόρφωση τιμών σε διαφορετικά επίπεδα από αυτά στα οποία θα είχαν διαμορφωθεί υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και η κατανομή πελατών μεταξύ τους.

Η παράβαση έχει ως ημερομηνία έναρξης την 24.01.2019 και ως ημερομηνία λήξης την 09.07.2020, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα ο επιτόπιος έλεγχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις έδρες των κοινοπραξιών.

Η σχετική αγορά προϊόντος είναι η παροχή υπηρεσιών ακτοπλοϊκής μεταφοράς που αναφέρεται σε πορθμειακή σύνδεση. Η σχετική γεωγραφική αγορά είναι η πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα.

Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων κοινοπραξιών, με την οποία επιδιώκεται εξ αντικειμένου ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ τους μέσω οριζόντιας συμφωνίας με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και την κατανομή της αγοράς (δρομολογίων). Οριζόντιες συμπράξεις που ενέχουν καθορισμό τιμών και κατανομή αγορών συνιστούν σοβαρούς εξ αντικειμένου περιορισμούς του ανταγωνισμού. Αναφορικά με τον πραγματικό (ή δυνητικό) αντίκτυπο στην αγορά, θεωρείται ότι ο διαπιστωθείς εξ αντικειμένου περιορισμός του ανταγωνισμού ιδιαίτερης σοβαρότητας (καθορισμός τιμών και κατανομή αγορών) έχει μεν από τη φύση του αντίκτυπο στην αγορά, η οποία, ωστόσο, αφορά σε μία αγορά με περιορισμένη γεωγραφική έκταση – την πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.