Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ηγουμενίτσας

igm_logo

Yπεγράφη από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΠΕΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 103.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή νέων κεκλιμένων επιπέδων για την πρόσβαση στα σχολικά κτίρια και στη δημιουργία νέων χώρων υγιεινής ΑμεΑ είτε στην ανακατασκευή των υφιστάμενων. Πιο συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή ραμπών ΑμεΑ και για την ανακατασκευή WC ΑμεΑ. Οι επεμβάσεις θα αφορούν και την κατασκευή ραμπών για την κυκλοφορία από το δρόμο στο πεζοδρόμιο αλλά και εσωτερικά του αύλειου χώρου για την προσέγγιση της κεντρικής εισόδου του σχολείου.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος σε σχετική του δήλωση μεταξύ των άλλων ανέφερε τα εξής: «Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την ισότιμη πρόσβαση στον Δήμο μας, όπου εξετάζουμε ειδικά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, με στόχο οι υπηρεσίες και οι υποδομές μας να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα από τα άτομα αυτά, συνεχίζουμε στοχευμένα τις παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους.

Τον Οκτώβριο του 2021 ξεκινήσαμε τη διαδικασία καταγραφής της προσβασιμότητας ΑμεΑ σε συνεργασία με το ΤΕΕ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022 και τον Απρίλιο του 2023 ξεκίνησαν οι έλεγχοι-αυτοψίες στα δημόσια κτίρια αυτής της καταγραφής με προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας. Παράλληλα εκπονήσαμε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου προσβάσιμων διαδρομών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση από όλους σε κοινόχρηστους χώρους και κτίρια με κεντρικές λειτουργίες, με έμφαση στο κυριότερο αστικό κέντρο του Δήμου, την Ηγουμενίτσα, καθώς και στους οικισμούς Μαργαρίτι, Νέα Σελεύκεια, Πέρδικα, Πλαταριά και Σύβοτα.

Εκμεταλλευόμενοι τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία προχωράμε σε «Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων – ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης αστικής κινητικότητας Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 8.821.294,06 € με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ καθώς και σε  «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 247.950,00€.

Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας με αναπηρία, καλύτερη και αξιοπρεπέστερη, προχωρώντας έμπρακτα στην υλοποίηση του κύριου στόχου μας, που δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των ατόμων μειωμένης κινητικότητας, καθιστώντας τη διαβίωσή τους ευκολότερη και με ισότιμες ευκαιρίες».