ΛΑΣΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Για την ενημέρωση περί απορριμμάτων στο περιφερειακό συμβούλιο

laiki

Η Περιφερειακή Αρχή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ενημερώσει για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Τετάρτης.

Τη στιγμή δηλαδή που η διαχείριση των απορριμμάτων έχει αφαιρεθεί από τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, η πλειοψηφία συνεχίζει να πελαγοδρομεί σε αόριστες συζητήσεις υποβιβάζοντας ακόμα περισσότερο την λειτουργία του οργάνου.

Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να καταθέσει γραπτή εισήγηση, με την υπογραφή και την ευθύνη των υπηρεσιών για τις νομικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την παράδοση της αρμοδιότητας της διαχείρισης απορριμμάτων στο ΦΟΔΣΑ ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν οι παρατάξεις πάνω σε πραγματικά δεδομένα.

Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να καταθέσει όλα τα οικονομικά στοιχεία που έχει για την λειτουργία του εργοστασίου και στοιχεία για ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν προκύψει από τη λειτουργία αυτή.

Τέλος, καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να καταθέσει γραπτώς τις ενέργειες που έχει κάνει για την παράδοση των σταθμών μεταφόρτωσης στο ΦΟΔΣΑ, από την προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ίδιο θέμα, έως σήμερα

Αν ήθελε να ενημερώσει το περιφερειακό συμβούλιο, η πλειοψηφία όφειλε να δεχτεί να παραστούν οι επικεφαλής των παρατάξεων στη συνάντηση με τους Δημάρχους.

Εφόσον επιλέγει να θέσει το θέμα σε συνεδρίαση, οφείλει να καταθέσει γραπτή εισήγηση με συγκεκριμένες προτάσεις και να σταματήσει να προσβάλει τη νοημοσύνη μας αλλά και το ρόλο μας στο περιφερειακό συμβούλιο .