Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Ευρωπαϊκά συγχαρητήρια για την περιβαλλοντική πολιτική

Τα συγχαρητήριά του προς την Αρχή του λιμένα της Ηγουμενίτσας, καθώς και του λιμένα Tanger Med (Μαρόκο), απέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) για την ανανέωση του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης EcoPorts (PERS) στην οποία προέβησαν τα εν λόγω λιμάνια.

Για τη λήψη της πιστοποίησης PERS, ένα λιμάνι πρέπει να υιοθετήσει μέτρα κατάλληλα για την απόδειξη επαρκούς περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των μεγαλύτερων προκλήσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος από τις λιμενικές δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση της επικοινωνίας του εκάστοτε λιμανιού με την τοπική κοινότητα μέσω της έκδοσης περιβαλλοντικών εκθέσεων.

Η Γενική Γραμματέας του ESPO, Isabelle Ryckbost, δήλωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για την ανανέωση της πιστοποίησης PERS. Όπως όλα τα τουριστικά λιμάνια, έτσι και η Ηγουμενίτσα έχει πληγεί σημαντικά από την πανδημία. Ωστόσο, αυτό δεν έχει αποτρέψει το λιμάνι από το να μείνει προσηλωμένο στις περιβαλλοντικές του φιλοδοξίες. Όσο για τον λιμένα Tanger Med, βλέπουμε τη θέλησή του να αποτελέσει μέρος του δικτύου EcoPorts μέσω της ανανέωσης της PERS, ως σημαντική απόδειξη ότι μοιράζεται το ίδιο χαρτοφυλάκιο με τα ευρωπαϊκά λιμάνια».

Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των λιμένων που έχουν λάβει την πιστοποίηση PERS ανέρχεται στα είκοσι τέσσερα. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα του PERS επιθεωρείται από τον Lloyd’s Register και το πιστοποιητικό έχει διάρκεια δύο χρόνων.