ΜέΡΑ25: Ερώτηση για την αδειοδότηση Αιολικού Σταθμού σε προστατευόμενη περιοχή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 κατέθεσε ερώτηση σχετικά με Αδειοδότηση Αιολικού Σταθμού σε προστατευόμενη περιοχή στην Π.Ε.
Θεσπρωτίας:

Αθήνα, 10/4/2023

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς: Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών

Θέμα: Αδειοδότηση Αιολικού Σταθμού σε προστατευόμενη περιοχή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας (ΕΟΕ) αδειοδοτήθηκε παράτυπα, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας (ΑΔΗΔΜ), αιολικός σταθμός εντός ειδικής προστατευόμενης ζώνης (Natura 2000) στη θέση «Πριόνια» του όρους Τσαμαντά της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Στην ανακοίνωσή της ΕΟΕ αναφέρει ότι:
(α) Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) του έργου δεν πληροί τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου για τις προδιαγραφές εκπόνησης μιας ΕΟΑ. Ειδικότερα καταγγέλλει ότι η έρευνα για τα πουλιά της ΕΟΑ αντί να πραγματοποιηθεί κατά την αναπαραγωγική περίοδο της ορνιθοπανίδας (Μάρτιο έως Ιούνιο) επιλέχθηκε η περίοδος Οκτώβριου – Νοέμβριου, με αποτέλεσμα, δύο από τα τέσσερα πιο σημαντικά είδη πουλιών της προστατευόμενης περιοχής να έχουν ήδη μεταναστεύσει από την περιοχή για την Αφρική!

(β) Γνωμοδότησαν αρνητικά:
– η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), η οποία αποτελεί και την κατ΄ εξοχήν αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής,

– η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, της οποίας η γνώμη εκφράζει το Περιφερειακό Συμβούλιο,

– το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Θεσπρωτίας,

– η Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Θεσπρωτίας και
– το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών και

(γ) εξέφρασε αρνητική άποψη η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

Παρότι η ΑΔΗΔΜ θα έπρεπε να απορρίψει την ΕΟΑ του έργου, παρέπεμψε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ). Και ενώ η αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΗΔΜ (Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής) αρχικά εισηγήθηκε αρνητικά, τρεις μήνες αργότερα άλλαξε την εισήγησή σε θετική υπό όρους, με αποτέλεσμα το ΠΕΣΠΑ να γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά για το έργο.
 Ακόμα αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι:
«Καθοριστικό ρόλο στην έωλη εισήγηση του ΠΕΣΠΑ είχε η θετική –άλλα πλήρως ατεκμηρίωτη– γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΓΔΠΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εκπροσωπούμενης από τον Προϊστάμενό της),
όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ που παρατίθενται ως παράρτημα στην ΑΕΠΟ. Προκαλεί πραγματική απορία πως η ΓΔΠΠ, ενώ θα έπρεπε να πρωτοστατεί στη διαφύλαξη της θεσμικής νομιμότητας, αγνόησε και την αρνητική εισήγηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και την κραυγαλέα παρατυπία της ΕΟΑ. Εξίσου αδικαιολόγητη και μη
νομιμοποιημένη είναι, βέβαια, και η θετική ψήφος των δύο στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου, που επίσης παρέκαμψαν επιδεικτικά την αρνητική γνωμοδότηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της αρμόδιας επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου.»

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :
(α) γιατί η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΓΔΠΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γνωμοδότησε θετικά , αγνοώντας τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών,

(β) γιατί η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας εισηγήθηκε θετικά στο ΠΕΣΠΑ και στην συνέχεια ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους τους έργου, αγνοώντας τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και

(γ) ποια μέτρα θα ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος και ακύρωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του συγκεκριμένου έργου.

Οι ερωτώντες/ούσες Βουλευτές/τριες

Γιάνης Βαρουφάκης
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Σοφία Σακοράφα