Μέσω Ηγουμενίτσας η τροφοδοσία των Ιωαννίνων με φυσικό αέριο

agwgos-fysikoy-aerioy-2-thumb-large

Την εναλλακτική τροφοδότηση των Ιωαννίνων με υγροποιημένο φυσικό αέριο, μέσω του Λιμένα Ηγουμενίτσας, μελετά η ΔΕΣΦΑ.

Στη μελέτη, που παρουσιάζεται στα πλαίσια της σύντομης δημόσιας διαβούλευσης του αναθεωρημένου Προγράμματος Ανάπτυξης 2022-2031, του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, εξετάζονται τρείς εναλλακτικοί τρόποι τροφοδοσίας των Ιωαννίνων με φυσικό αέριο, ενώ παρουσιάζονται τα συγκριτικά κόστη και τα χρονοδιαγράμματα. Σύμφωνα με τη μελέτη που τέθηκε στη σύντομη δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουλίου, η μελλοντική επέκταση του αγωγού υψηλής πίεσης από τη Δυτική Μακεδονία προς τα Ιωάννινα, μήκους 210-220 χλμ., με αφετηρία τροφοδοσίας το 2029, θα έχει μια εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση της τάξεως των 20 εκ. Νm3 το 2038 κι ένα κόστος κατασκευής της τάξεως των 156 εκ. ευρώ.  

Έτσι η ΔΕΣΦΑ, εξετάζει τη λύση της τροφοδοσίας των Ιωαννίνων μέσω της κατασκευής δεξαμενής αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, χωρητικότητας 3500 m3 στην Ηγουμενίτσα, όπου το αέριο θα μεταφέρεται με τάνκερ από τη Ρεβυθούσα και στη συνέχεια τη μεταφορά του στα Ιωάννινα είτε με φορτηγά, είτε με την κατασκευή αγωγού από την Ηγουμενίτσα μέχρι την πόλη των Ιωαννίνων, όπου θα κατασκευαστεί επίσης δεξαμενή 1000 m3 για την εξυπηρέτηση του δικτύου.

Με βάση τα δύο προαναφερθέντα σενάρια, από την ανάλυση των στοιχείων που παραθέτει ο ΔΕΣΦΑ για τα επόμενα 12 χρόνια, προκύπτει ότι η προμήθεια των Ιωαννίνων με χρήση εγκαταστάσεων SSLNG στην Ηγουμενίτσα καθώς και LNG φορτηγά είναι η αποδοτικότερη οικονομικά καθώς η λύση αυτή έχει κόστος περί τα 85 εκ. ευρώ, ενώ η λύση της κατασκευής αγωγού από την Ηγουμενίτσα στα Ιωάννινα έχει κόστος κατασκευής περί τα 106 εκ. ευρώ.  

Να υπενθυμίσουμε ότι στα πλαίσια του έργου POSEIDON MEDII  που υλοποιείται από την ΟΛΗΓ ΑΕ εκπονείται ήδη μελέτη που αφορά στην εγκατάσταση δεξαμενών υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σε σύγκριση με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ τον Ιανουάριο, στο αναθεωρημένο πρόγραμμα κύρια διαφορά είναι η μείωση του προϋπολογισμού της «Επέκτασης στα Ιωάννινα» κατά 71 εκ. ευρώ, μείωση που αντισταθμίζει την αύξηση των προϋπολογισμών του Σταθμού Συμπίεσης Κομοτηνής και του αγωγού υψηλής πίεσης προς Δυτική Μακεδονία.

Για το έργο των Ιωαννίνων ο ΔΕΣΦΑ ήδη από το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2022-2031 που είχε υποβληθεί στην ΡΑΕ τον Ιανουάριο, ανέφερε ότι:

«Ο ΔΕΣΦΑ εξετάζει την δυνατότητα τροφοδότησης της περιοχής μέσω εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό αγωγού και SSLNG (σ.σ. Small Scale LNG) με στόχο την επίτευξη αποδοτικότερης και ταχύτερης τροφοδοσίας της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα ο ΔΕΣΦΑ επιφυλάσσεται να επανέλθει στην ΡΑΕ για το εν λόγω έργο».

Ο ΔΕΣΦΑ, στο αναθεωρημένο σχέδιο, εξέτασε τη μελλοντική επέκταση του αγωγού υψηλής πίεσης από τη Δυτική Μακεδονία στα Ιωάννινα και παράλληλα προχώρησε στην αξιολόγηση της τροφοδοσίας της περιοχής των Ιωαννίνων μέσω σχήματος εικονικού αγωγού.

Η τροφοδοσία της Ηπείρου με φυσικό αέριο είναι το σημαντικότερο νέο έργο που εντάσσεται στο 10ετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ καθώς για τις άλλες περιοχές της χώρας έχει ληφθεί μέριμνα στα προηγούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.