Μειώσεις και απαλλαγές Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του Δήμου Ηγουμενίτσας

igm_logo

Μειώσεις και απαλλαγές Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του Δήμου Ηγουμενίτσας αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 195/2022 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Βασίλειου Γκόλια. Πιο συγκεκριμένα:

Άποροι:

Απαλλαγή 100% (Με προσκόμιση πιστοποιητικού απορίας)

Ανάπηροι:

Απαλλαγή 100% (Ανάπηροι 67% και άνω – γονέας ή παιδί – με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € ετησίως)

Μείωση 50% (Ανάπηροι 67% και άνω – γονέας ή παιδί – με οικογενειακό εισόδημα από 20.000 € έως 50.000 € ετησίως)

Πολύτεκνοι:

Απαλλαγή 100% (Πολύτεκνοι με ανήλικα τέκνα και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € ετησίως)

Μείωση 50% (Πολύτεκνοι με ανήλικα τέκνα και οικογενειακό εισόδημα από 20.000 € έως 50.000 € ετησίως)

Μείωση 50% (Πολύτεκνοι με ανήλικα τέκνα και εισόδημα έως 25.000 €)

Τρίτεκνοι:

Μείωση 50% (Τρίτεκνοι με ανήλικα τέκνα και εισόδημα έως 25.000 €)

Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασίλειος Γκόλιας σε σχετική του δήλωση ανέφερε τα εξής:

«Θεωρώντας αυτονόητη υποχρέωσή μας τη συμπαράσταση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του Δήμου μας, συνεχίζουμε την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξή τους, με αποφάσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

Για τη λήψη της ευεργετικής αυτής απόφασης, βασική προϋπόθεση καθίστατο η πλήρης εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου μας και η μη περαιτέρω αύξηση των τελών, καθότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών. Έτσι η εν λόγω απόφαση ελήφθη τη σωστή χρονική στιγμή, διότι σε προγενέστερο χρόνο δεν θα είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς δεν θα στηριζόταν στις προϋποθέσεις που θέτει για την εφαρμογή της ο Νομοθέτης.

Ως Δημοτική Αρχή με κοινωνικό πρόσωπο κι έχοντας σταθερή επιλογή την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας, συνεχίζουμε το έργο μας μακριά, από ανούσιες επικοινωνιακές πολιτικές κι έχοντας στο επίκεντρο μόνο το όφελος των πολιτών.»  

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Βασίλειος Γκόλιας