Μελέτη για τα ρωμαϊκά λιμάνια και τους παράκτιους οικισμούς σε Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Άδεια μελέτης στον αρχαιολόγο Ιωάννη Νάκα χορήγησαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού  στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος μεταδιδακτορικού επιπέδου που εκπονεί  στο Centre of Hellenic Studies του Πανεπιστημίου του Harvard.

Η έρευνα αφορά  ρωμαϊκά λιμάνια και παράκτιους οικισμούς των Π.Ε Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και τη μελέτη  της μνημειακής τοπογραφίας των ακτών της Ηπείρου κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, με την αξιοποίηση ήδη δημοσιευμένου υλικού και γραπτών πηγών και την εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και με στόχο την καλύτερη κατανόηση του χώρου και της εκεί ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε 10 σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος στις δύο Περιφερειακές Ενότητες, έχει διάρκεια 5 ετών και το αποτέλεσμα της θα δημοσιευθεί σε περιοδικά και θα αποτελέσει τη βάση διάλεξης.

πηγή: topikifoni.gr