Με εμπόδια και δυσκολίες οι καθαρισμοί οικοπέδων

Με προβλήματα  εξελίσσεται η διαδικασία καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες.

Αφενός όπως τονίζουν είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρουν εργάτες για τον καθαρισμό, αφετέρου δεν υπάρχει ενημέρωση για τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστούν και να διαθέσουν τα κομμένα χόρτα και κλαδιά.

Κι όλα αυτά όταν τα χρονικά περιθώρια στενεύουν καθώς οι ιδιοκτήτες οικοπέδων υποχρεούνται μέχρι 31/05 να υποβάλουν αίτηση στο μητρώο καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για ακαθάριστα οικόπεδα

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα υπουργεία Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μέσω της νέας πλατφόρμας που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το επόμενο διάστημα, οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση καθαρισμού αλλά και να καταγγείλουν περιστατικά ακαθάριστων οικοπέδων.

Οι δήμοι μέσω της πλατφόρμας θα διασταυρώνουν αν όντως οι δηλώσεις είναι αληθείς μέσω των αυτοψιών που διενεργούνται.

Τα πρόστιμα για όσους δεν προβούν σε καθαρισμό του οικοπέδου τους θα είναι τσουχτερά και θα κυμαίνονται από 1.000 μέχρι και 54.000 ευρώ.

Πεδίο εφαρμογής

Eν τω μεταξύ, η Πυροσβεστική με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε τη διάταξη με την οποία καθορίζεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Η νέα διάταξη αφορά ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

(α) Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ. (α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

(δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Από το πεδίο εφαρμογήςεξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών και εκτάσεων της παρ. 1.

Διαδικασία καθαρισμού

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

στ. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.