Με νέα σύνθεση συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας!

Επτά μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων, το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηγουμενίτσας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει χάος και σύγχυση. Οι συνεδριάσεις, από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, γίνονται κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση.

Κάποιοι σύμβουλοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι. Στη συνέχεια, ορκίστηκαν νέοι σύμβουλοι για να τους αντικαταστήσουν.

Ωστόσο, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάποιοι από τους έκπτωτους δικαιώθηκαν (προσωρινά) και επανήλθαν στις θέσεις τους, αναγκάζοντας τους νεοορκισθέντες να αποχωρήσουν.

Αυτό το συνεχές αλαλούμ έχει δημιουργήσει την αίσθηση αποσταθεροποίησης τόσο στους δημοτικούς συμβούλους όσο και στους πολίτες της Ηγουμενίτσας. Οι συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση του συμβουλίου έχουν καταστήσει δύσκολη τη λήψη αποφάσεων και τον προγραμματισμό έργων, ενώ οι διαδικασίες καθυστερούν και τα προβλήματα συσσωρεύονται.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τις αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών εποπτείας, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Η αδυναμία επίλυσης αυτών των θεμάτων υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό κράτος που να μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και τη συνέπεια στη διοίκηση.

Επιπλέον, αυτή η κατάσταση προκαλεί ανησυχία στους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τους εκπροσώπους τους να εμπλέκονται σε συνεχείς διαμάχες και αλλαγές, αντί να επικεντρώνονται στα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηγουμενίτσας πρέπει να βρει τρόπους να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.